Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

ved

Varmt men inte problemfritt.

Om du inte eldar på rätt sätt kan eldningen orsaka olika problem. Dålig lukt, sot och nedsmutsning är vanliga klagomål. Ved och flis som inte eldas på rätt sätt kan släppa ut ämnen som kan skada hälsan. Du och dina grannar kan få irriterade luftvägar. De allvarligaste hälsoproblemen som kan uppstå efter lång tid är cancer, allergier och problem i luftvägarna.

Vedeldning är brandfarligt och eldning måste hanteras på ett säkert sätt.

Du som eldar ansvarar för att din eldning inte stör andra.

Tänk på att:

 • Din eldstad, vedpanna eller spis ska vara av bra kvalité.
 • Den ved du eldar med ska helst ha torkat i minst ett år.
 • Inte stänga spjällen innan veden brunnit ut, då bildas farliga gaser lättare.
 • Bara trivselelda om det inte stör grannar.
 • Ta hand om askan på ett säkert sätt.
 • Aska kan ha rester av glöd i flera dygn. Använd kärl av plåt.
 • Sota din eldstad regelbundet.
 • Kontrollera att brandvarnare och brandsläckare fungerar.

Bor du i områden där husen ligger tätt gäller särskilda regler för att minska störningar från eldning:

 • Din vedpanna måste vara godkänd och ha vattentank om du ska elda för att få värme och varmvatten under sommaren (1 maj - 30 september).
 • I radhus, kedjehus och lägenheter får du bara elda för trivsel och inte för att värma upp hela huset.
 • Du får inte elda trädgårdsavfall utomhus under sommaren. Du får bara elda detta under tiden 30 september till 1 maj.

Elda trädgårdsavfall

Bor du i ett område där husen ligger tätt är det bästa att du flisar och komposterar grenarna och löv. Du kan också lämna in trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Du får inte elda utomhus alls när det är eldningsförbud.

Du får inte elda rivningsmaterial eller annat avfall. Inte heller blöta eller färska material ska eldas eftersom det kan bildas rök som är farlig för hälsan.

Nya eldstäder

Om du ska sätta in en ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden i förväg. Det gäller också om du gör ändringar som påverkar brandskyddet, som till exempel att sätta in en braskassett i en öppen spis.

Sidan senast granskad den 15 mars 2021
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun