Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Horn 2B för del av Horn 1:18 med flera

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Planen är en fortsättning på arbetet att möjliggöra en omvandling från fritidsboende till permanentboende på Hornslandet.

Syftet är att möjliggöra för permanentboende genom utökade byggrätter och att genom förtätning tillskapa fler fastigheter för bostadsändamål. Vidare är syftet att säkerställa skyddsvärd natur och att möjliggöra för rekreation och friluftsliv.

Planen hanteras med normalt planförfarande och har tidigare varit föremål för granskning/utställning.

Efter den första granskningen/utställningen har en naturvärdesinventering genomförts för Hornslandet. Efter att inkomna synpunkter har behandlats har planförslaget omarbetas i vissa delar och planen har ställs ut på nytt. Den nya utställningen skedde mellan den 17 april och den 15 maj 2015 varefter vissa mindre justeringar av planförslaget gjorts.

Kommunen kommer hos Länsstyrelsen att begära upphävande av strandskydd inom delar av planområdet.

Planen antogs av kommunfullmäktige den 2 juli och vann laga kraft den 29 juli 2015.

Handlingar:

Naturvärdesinventering:

Har du frågor om planen så kontakta: 

planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-25 40 63, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun