Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Residenset 30, Kontor och gym

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Syftet med detaljplanen är att skapa en mer flexibel och mångfunktionell användning av fastigheten. I planen medges både kontor och handel (inkl. gym/träningslokal) samt andra kompletterande användningsområden tillhörande centrumändamål. I planen medges även en viss del av bruttoarean med bostäder. Detaljplanen tillåter att en stor del av innergården bebyggs. Särskilda skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser regleras i planen för att skydda kulturhistoriska värden.

Planområdet är beläget centralt i Västerviks stadskärna och följer kommunens översiktsplan. Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Planen antogs den 23 februari av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 26 mars 2015.

Handlingar:

Har du frågor om planen så kontakta:

planarkitekt Daniel Niklasson, tel 0490-254063, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun