Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Svetsaren 1 och 2 Saab Barracuda AB

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT. Vårt syfte med planen är att göra det möjligt att slå samman fastigheterna. Detta för att Saab Barracuda AB ska kunna utvidga sin verksamhet. Inom kvartersmark tillåts både industri och verksamheter. 

Planområdet ligger inom ett industriområde. Området ligger i sydöstra delen av Gamleby längs Östra Ringvägen. Det är cirka 1,5 kilometer från centrum.

För att skapa tydliga bestämmelser ingår hela Saab Barracudas verksamhet i planområdet. Mot Östra Ringvägen står idag ett staket på allmän platsmark. I planen ändras gränsen mot vägen för att staketet ska ligga inom kvartersmark. I planen hanteras även trafiksäkerhet och siktförhållanden mot vägen.

Planen stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen. Planen handläggs med standardförfarande.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 13 februari 2017 och vann laga kraft den 11 mars 2017.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se.

Sidan senast granskad den 28 februari 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun