Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kvarteret Läkaren m.m.

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

SAMRÅD. På en del av fastigheten Läkaren 9 pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga högre byggnader inom området. Detta för att göra en utbyggnad av lokaler för vård möjlig. 

Planområdet ligger i centrala Västervik inom sjukhusområdet. Planområdet utgörs av del av fastigheten Läkaren 9.

Region Kalmar län arbetar med en projektering för nya vårdlokaler. För att göra byggnationen av lokalerna möjlig behöver den tillåtna höjden för byggnader bli högre.

Gällande plan för området är från 1972. Planen medger användningen allmänt ändamål, sjukhus och byggnaderna kan bli 15 respektive 28 meter höga. Den nya byggnaden planeras att bli 48 meter hög.

För att göra det möjligt att bygga högre än vad som medges i gällande plan görs en ändring av planen. Ändringen innebär att byggnadshöjden höjs.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planen ställs ut på samråd från 14 juni 2019 till 23 augusti 2019. Samrådstiden är förlängd eftersom samrådet sker under semestertider.

Välkomna på öppet hus!

För att informera allmänheten om planen som ska möjliggöra en ny byggnad på sjukhusområdet kommer ett öppet hus att hållas. Representanter från kommunen och Region Kalmar län kommer att finnas på plats för att svara på frågor och visa upp detaljplanen med tillhörande underlagsmaterial i form av skisser på den nya byggnaden m.m.

Datum: 26 juni

Tid: kl. 16.00- 20.00

Plats: Region Kalmar Läns projektkontor, Kompassen, Esplanaden 2, Västervik

Anmäl gärna ert intresse till Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84.

Välkomna!

Synpunkter?

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 23 augusti 2019.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84.

Sidan senast granskad den 14 juni 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun