Rosenstenen 1 - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

INFÖR ANTAGANDE. På fastigheten Rosenstenen 1 pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Vårt syfte med planen är att göra det möjligt att bygga fler bostäder på fastigheten. Det är i linje med kommunens riktlinjer om förtätning av Västerviks tätort.

Området ligger i stadsdelen Brevik i Västervik. Det ligger vid korsningen Tillbergsgatan – Sankta Gertruds väg i ett befintligt bostadsområde. Området är sedan tidigare planlagt för bostäder och handel. Byggrätten är dock begränsad. På fastigheten ligger idag gamla Breviksbutiken. Idag används byggnaden för bostäder i form av lägenheter. Planen ska göra det möjligt att bygga ett större flerbostadshus på fastigheten. Detta genom att utöka byggrätten.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande. Kommunen avser upphäva strandskyddet inom planområdet.

Nästa steg

Planen har varit föremål för samråd och granskning. Nu berarbetas förslaget utifån inkomna synpunkter för att sedan skickas till kommunstyrelsen för antagande.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 augusti 2018
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)