Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Strebeln 3 m.fl. Järnet

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

För fastigheten Strebeln 3 med flera pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram. Vårt syfte med programmet är att tillsammans med berörda utreda planområdet inför fortsatt planering.

Planområdets avgränsning.

Planområdet omfattar fastigheten Strebeln 3 med närliggande områden. Strebeln 3 ligger sydöst om Västerviks stadskärna i direkt närhet till resecentrum.

Vintern 2013 utbröt en brand på Strebeln 3 i gamla järnförädlingens lokaler. Branden gav så omfattande skador att större delarna av byggnaderna på fastigheten fick rivas. Några lokaler finns fortfarande kvar. De har under åren sedan branden använts för olika verksamheter. Utgångspunkten för planarbetet är att byggnaderna på fastigheten rivs.

Ägaren till Strebeln 3 har i dialog med kommunen konstaterat att någon fortsatt industriverksamhet inom området inte är aktuell. Istället vill ägaren pröva möjligheterna för exempelvis bostäder på platsen.

Området innefattar en rad frågor som behöver hanteras i ett sammanhang innan planer kan tas fram. Därför behandlas frågorna samlat i ett planprogram. Avsikten är att identifiera viktiga frågor inför det fortsatta arbetet. Därtill att i ett tidigt stadium av processen ge insyn i och möjlighet till delaktighet i det fortsatta arbetet. Programmet är till för att ge riktlinjer för den fortsatta planeringen. Programmet är inte juridiskt bindande.

Frågor som ska analyseras i arbetet är hur området kan utvecklas:

-       Ska området planeras för ytterligare bostäder? Hur påverkas intilliggande verksamheter?

-       Ska kontor möjliggöras?

-       Hur ska infrastrukturen anpassas?

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då någon av planarkitekterna Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se, eller Marcus Åberg, 0490-25 40 64, marcus.aberg@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 8 juli 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun