Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tändstickan 3 och del av Västervik 4:29

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

UPPSTART. Planens syfte är att utreda möjligheten att förtäta området med flerbostadshus.

Det föreslagna området ligger nordöst om Västervik centrum i området Tändstickan, mellan Kulbacken och småbåtshamnen.

Fastighetsägarna för Tändstickan 3 ansökte 2016-03-29 om upprättande av en ny detaljplan för att exploatera fastigheten samt intilliggande gräsplan (Västervik 4:29) med flerbostadshus. Det planeras för 2 byggnader som skulle kunna vara av varierad höjd (upp till 10 våningar) för att få till en arkitektonisk kvalité och utmärka platsen. Förslaget omfattar cirka 50 lägenheter. Projektet kan ske etappvis. Byggnadernas placering ska vara så att så många som möjligt får havsutsikt.

Särskild hänsyn ska tas till ekarna inom planområdet. Kompletterande markundersökning samt dagvattenutredning ska genomföras för planområdet.

Nästa steg

Arbete pågår med att ta fram ett samrådsförslag. Nästa steg i planarbetet är att planen ska ut på samråd. Planen hanteras enligt standardförfarande.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Gabriel Helgesson, 0490-254068, gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 30 september 2019
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun