Trädhus Gertrudsvik - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Trädhus Gertrudsvik

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

SAMRÅD. I stadsdelen Gertrudsvik pågår ett arbete med att ändra en detaljplan. Vårt syfte med ändringen är att göra det möjligt att bygga ett fåtal trädhus. Det ska också vara möjligt att bygga servicebyggnad.

Området ligger i stadsdelen Gertrudsvik i Västervik. Ändringen omfattar ett mindre område vid sjön Maren. Området utgörs idag av en träddunge. Planen ska göra det möjligt att bygga ett fåtal trädhus. Det ska också vara möjligt att bygga servicebyggnad. Träden inom området är skyddade i gällande plan. Vid byggande av trädhus ska trädens värden skyddas.

Ändringen bedöms förenlig med översiktsplanen och handläggs enligt begränsat förfarande. Om planförslaget godkänns under samrådet kan planen antas direkt. Detta utan att förslaget granskas på nytt. Därför kommer inget ytterligare tillfälle att lämna synpunkter på planen.

Denna ändring innebär att enbart de ändrade bestämmelserna beskrivs i denna handling. Planen ska läsas tillsammans med de ursprungliga planhandlingarna.

Nästa steg

Planen har varit föremål för samråd. Nu bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställs planen ut för grankning.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-254063, daniel.niklasson@vastervik.se eller Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 augusti 2018
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)