Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nedgrävning av häst

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Grundregeln är att döda hästar, liksom andra större livsmedelsproducerande djur, ska sändas till destruktion med en godkänd kadavertransport.

För döda hästar ger Jordbruksverket dispens från kravet att skicka iväg den döda hästen till destruktion. Den får då istället grävas ned. Nedgrävningen ska ske på en plats som kan godkännas av Miljö- och byggnadskontoret som också ger villkor för nedgrävningen.

Innan du får lov att gräva ned en död häst besöker Miljö- och byggnadskontoret platsen där du vill att nedgrävningen ska ske. Vi utser ett lämpligt område med syftet att påverkan på omgivningen, som vattenbrunnar, grundvatten, sjöar och åar skall bli så liten som möjligt. Om du vet att du står inför ett beslut att avliva en häst, bör du kontakta Miljö- och byggnadskontoret så snart som möjligt så att en lämplig plats kan ses ut i god tid. Att ha detta gjort i förväg underlättar då det väl är dags.

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en timavgift och eventuell besöksavgift enligt taxa för handläggningen.

Vill du begrava ett mindre husdjur, som hund, katt, ödlor, ormar och liknande, kan du göra detta på din egen fastighet. Du måste dock se till att det inte förekommer någon risk att omgivningen påverkas, som till exempel din grannes vattenbrunn.

I Västerviks kommun finns en djurkyrkogård för smådjur. För mer information om denna, vänligen kontakta Kent Elander, Västervik Miljö & Energi.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun