Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

 Vill du sälja tobak måste du ansöka om tillstånd för detta till miljö- och byggnadskontoret. Byter försäljningsstället ägare måste den nya ägaren lämna in en ny ansökan.

Vad är en tobaksvara?

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, snus, pip- och rulltobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Ny lagstiftning

Sverige har en ny tobakslagstiftning sedan 1 juli 2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Riksdagen beslutade de 12 december 2018 om en ny tobakslag vilken ersätter Tobakslagen (1993:581) och Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425).

Tillståndsplikt

Från och med den 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du får inte påbörja din tobaksförsäljning förrän du ansökt och fått försäljningstillstånd av kommunen.

Du som redan har anmält och bedriver tobaksförsäljning innan 1 juli 2019 får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.
Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte. Om du inte ansöker om tobakstillstånd måste du sluta med försäljningen av tobaksvaror den 1 november 2019.

Ansök om tobakstillstånd

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Det ansöker du om hos miljö- och byggnadskontoret.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Egenkontrollprogram

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du få ett avslag på din ansökan.

Egenkontrollprogrammet ska skickas in tillsammans med din ansökan. Du ska också ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Reglerna i lagen som du måste följa

Du kan läsa om alla regler i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns
Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.
Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse.

Motverka langning
Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring
Huvudregeln är att reklam och marknadsföring för tobaksvaror till konsumenter inte är tillåten.

Det är dock tillåtet att använda kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som till exempel varumärken, prislistor, reklamskyltar och affischer. De eventuella meddelandena får inte vara påträngande, uppsökande och eller uppmana till bruk av tobak.

Kommersiella meddelanden på försäljningsstället ska i den omfattning det är möjligt placeras så att det inte kan ses utifrån. Det är alltså inte tillåtet med marknadsföring utanför försäljningsstället eller i skyltfönster.

Märkning på förpackningar
Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning. Du måste också kontrollera annan märkning på tobaksvarorna så att det till exempel inte framgår mängden av nikotin, tjära eller kolmonoxid.

Om du säljer tobaksvaror utan korrekt hälsovarning riskerar du böter eller fängelse.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran. Om en tobaksvara är tillverkad innan den 20 maj 2019 får du sälja den fram till och med den 20 maj 2020 även om den inte har identitets- och säkerhetsmärkning.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter
Cigarettpaket måste innehålla minst 19 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Krav om minsta mängd
En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Din försäljning kontrolleras

Din försäljning av tobaksvaror kontrolleras av miljö- och byggnadskontoret. Vi kontrollerar att du följer den lagstiftning som finns och de krav som ligger på dig.

Vad kostar det?

Tillståndsavgift
När du ansöker om tillstånd gör miljö- och byggnadskontoret en utredning. För prövningen av ansökan om tillstånd tas en fast avgift ut motsvarande 5 timmars handläggning. Ansökningsavgiften ska betalas innan handläggningen av ärendet påbörjas.
Avgift med anledning av ansökan om tillstånd ska betalas även om ansökan avslås

Timavgiften för år 2020 är 965 kronor.

Tillsynsavgift
Vid försäljning av tobaksvaror tas en årlig tillsynsavgift ut från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Storleken på avgift beror på hur många av varuslagen tobak, -cigaretter, folköl och receptfria läkemedel som verksamheten har till försäljning.

1 varuslag = 1 timavgift per år.
2 varuslag = 1,5 timavgifter per år.
3 varuslag = 2 timavgifter per år.
4 varuslag = 2,5 timavgifter per år

Timavgiften för år 2020 är 965 kronor.

Sidan senast granskad den 11 februari 2021
Innehållsansvarig: Anna Heidesjö

Livsmedel, kontaktsida

Livsmedelsinspektör

Anna Johansson
0490-25 48 07
anna.c.johansson@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Anna Heidesjö
0490-25 48 27
anna.heidesjo@vastervik.se

Livsmedelsinspektör

Rada Dobriyanova
0490-25 48 10
rada.dobriyanova@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun