Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Luftkonditionering

Köldmedier används framför allt i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Utsläpp av köldmedier skadar ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Aggregat med köldmedier måste kontrolleras regelbundet för att undvika läckage. Varje år ska en rapport över kontrollerna lämnas in till miljö- och byggnadskontoret. 

Läckagekontroll

Ett aggregat med köldmedium ska kontrolleras med jämna mellanrum. Hur ofta beror på mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) i aggregatet:

CO2e per aggregatKontrollintervall
Under 5 ton Behöver inte kontrolleras
5-50 ton 1 gång per 12 månader
50-500 ton 1 gång per 6 månader
Mer än 500 ton 1 gång per 3 månader

 

Alla är skyldiga att kontrollera sina aggregat. Det gäller även privatpersoner. Mindre värmepumpar kan även behöva kontrolleras beroende på vilket köldmedium som finns. Kontroller ska göras av en godkänd certifierad person. På Incerts hemsida kan du söka efter certifierade företag och tekniker.

Aggregat på mindre än 3 kilo köldmedium men mer än 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras från och med den 1 januari 2017.

Installation av nytt aggregat

Ska du installera ett aggregat på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska detta anmälas till miljö- och byggnadskontoret i god tid före installationen. Kravet att anmäla gäller både vid nya verksamheter och vid utökningar.

När ett aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalenter installeras ska en kontroll utföras.

Lämna in en årsrapport

En årsrapport ska lämnas in om det under kalenderåret finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en verksamhet. Senast den 31 mars ska årsrapporten lämnas in till miljökontoret. Aggregat med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte räknas in i den totala mängden eller tas med i rapporten. Årsrapporten ska sammanfatta förra årets kontroller. Den ska även innehålla nya och skrotade aggregat samt kontroll från installationer.

Det är operatören som är ansvarig att utföra kontroll och lämna in årsrapport.

En servicefirma kan hjälpa till med de rapporter och anmälningar ni behöver.

Krav på system för läckvarning

Aggregat på minst 500 ton koldioxidekvivalenter måste ha ett system som varnar vid läckage. Finns sådant system får intervallet för kontroll ökas från tre till sex månader. Dubblering av tiden mellan kontroll gäller även om mindre aggregat utrustas med läckvarningssystem. Detta är dock frivilligt.

Vad är köldmedium

Köldmedium är en gas eller vätska som tar upp och avger värme eller kyla. Utsläpp av köldmedier skadar ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Vissa köldmedier får inte användas eller fyllas på.

Avgift och miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnadskontoret tar ut avgift för granskning av årsrapporter och övrig handläggning av köldmedier.

För följande överträdelser kan en miljösanktionsavgift tas ut. Detta är en straffavgift som betalas till staten.

  • Att inte kontrollera aggregat i rätt tid: 5 000 kronor.
  • Att lämna in årsrapporten för sent: 1 000 kronor.
  • Att inte informera vid installation av aggregat med minst 10 kg: 5 000 kronor.
  • Att inte göra en installationskontroll: 5000 kronor.

Ordlista

  • Aggregat = Kylaggregat eller värmepump.
  • Certifierad = Godkänd av INCERT.
  • Verksamhet = Ett eller flera aggregat som hör till samma verksamhet.
  • Operatör = Den som använder en anläggning med köldmedium. Kan vara användare eller även fastighetsägare.
  • Koldioxidekvivalent (CO2e) = Måttenhet för växthusgaser. Tar hänsyn till olika gasers förmåga att bidra till växthuseffekten. Gaserna jämförs med koldioxidens styrka. För att få mängden CO2e multipliceras mängden köldmedium med dess GWP-faktor (Global Warming Potential).
Sidan senast granskad den 13 februari 2018
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)