Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hanna Holmberg
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

 

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Västerviks kommun och övriga Kalmar län tar itu med ett av vår tids största miljöproblem: det marina skräpet. Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år, det mesta av det är plast.

- Plast i haven är ett enormt problem, både i Sverige och världen över! Om vi inte gör något kan det komma att finnas mer plast än fisk i haven år 2050, säger miljöminister Karolina Skog.

Nu behöver vi ta krafttag och tillsammans göra något åt det här!

Plast i naturen är dåligt då naturen inte kan bryta ner och omhänderta plasten. Istället smulas den sönder och blir till mikroplaster som skadar miljö och djurliv. Mer än 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i havet. Plasten är också en hälsorisk för oss människor eftersom forskare har hittat mikroplaster i fisk som vi äter.

Plast som hamnar i haven är också en källa till att farliga kemikalier sprids. Dels kan plasten i sig innehålla hormonstörande och cancerogena tillsatser, dels kan plasten fungera som en magnet för olika kemikalier. (text regeringskansliet)

Västkusten visar vägen till en ren och attraktiv kust

2012 startade ett samarbetsprojekt för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Elva västkustkommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen, västkuststiftelsen samt Havs- och vattenmyndigheten samverkar idag i ett projekt som syftar till att få bort marint skräp längs västkusten i Bohuslän. För att planera städinsatser har man tagit fram ett gemensamt kartverktyg, strandstädarkartan. Den här karttjänsten delar de med sig till oss på ostkusten och i Kalmar län.

Strandstädarkartan – så här fungerar den

När ni har bestämt er för att städa en strand använd då Strandstädarkartan som finns på här på kommunens webbplats (klicka på länken Strandstädarkartan här intill). Då lotsas ni till ett formulär där man använder olika flaggor att markera på kartan beroende på vad för slags städinsats ni gör. Välj mellan dessa:

Grön flagga Städat och klart har ni städat en strand och fört bort skräpet kan ni markera sträckan med en grön flagga

Gul flagga Hämtbehov Har ni städat en strand, ska skräpet sorteras och lämnas vid närmaste återvinningsstation, se kartan. Saknar ni möjlighet att själva frakta bort säckarna välj ”Hämtbehov”. Fyll i formuläret och var noggrann med att beskriva vart skräpet är placerat med text, annars riskerar skräpet att inte bli hittat. Bifoga före- och efterbilder! Kommunen kommer att hämta skräpet så fort de får tid och tillfälle

Röd flagga Städbehov Ser ni en nedskräpad strand och har själv inga möjligheter att städa den så markerar ni platsen med en röd flagga i kartan. Fyll i en kort beskrivning om omfattning på skräp och bifoga bilder på stranden

Vit flagga Planerad städning Planerar du en städdag och vill bjuda in fler frivilliga som deltar, markera då med en vit flagga och fyll i datum och information om den planerade städningen för att visa andra att städning kommer ske

Material för strandstädning

På följande platser finns sopsäckar och eventuellt annat material att hämta för strandstädning:

  • kommunhuset (på Fabriksgatan 21 i Västervik),
  • Västervik Miljö & Energi AB/kommunens miljö- och byggnadskontor (på Lunnargatan 1, vid infarten till Västervik), 
  • Västervik Tourist Center (i Rådhuset på Stora Torget i Västervik),
  • Naturum på Västerviks Museum (på Kulbacken i Västervik),
  • Turistinformationen i Loftahammar (Sweeds),
  • Biblioteket i Gamleby (Åby Herrgård),
  • Lanthandeln i Gunnebo (kommunal Servicepunkt),
  • Lanthandeln i Blankaholm (kommunal Servicepunkt).

Kontakta din kommun för att få mer information.

Tack för din insats!

skylt om finansiering Naturvårdsverk och samarbete Länsstyrelsen i Kalmar län Ren Kust och kustkommunerna i Kalmar län

 

Sidan senast granskad den 26 augusti 2019
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hanna Holmberg
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

 

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun