Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Beslut om fortsatt oljesanering

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-08-07

Kommunstyrelsen beslutade under ett extrainkallat sammanträde på tisdagen att arbetet med att finsanera den olja som flutit i land vid Flatvarp i nordligaste delen av Västerviks kommun efter ett oljeutsläpp ska fortsätta utan avbrott.

I KS beslut från det extra sammanträdet på tisdagen finns bland annat följande delbeslut:
Att projektet att sanera olja efter grundstötningen i Flatvarp, Loftahammar får en budgetram på 5 mnkr som tas från koncerngemensamma satsningar i driftsbudgeten för 2018”, ”att återrapportering av kostnaderna görs vid varje kommunstyrelsemöte under saneringsperioden och vid behov kan då ramen komma att omprövas” och ”att då saneringsarbetet avslutats återsöks pengar från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt eventuellt andra aktörer”.

- Inom kommunorganisationen koordinerar vi nu, liksom under det tidigare skedet, våra gemensamma resurser tillsammans med externt anlitad kompetens, för att saneringsarbetet i norra skärgården ska bli så effektivt som möjligt. En utsedd saneringsledare har kommunens uppdrag att samordna arbetet, säger Ulf Kullin tillförordnad kommundirektör på Västerviks kommun.

Miljö- och byggnadschef Ola Karlsson har utsetts till saneringsledare och han finns på plats i Flatvarp för att leda det saneringsarbete som sattes igång direkt när räddningsarbetet avslutades i helgen.

- För det första är jag glad att vi haft det här extra KS-sammanträdet redan nu och att beslutet innebär att arbetet med att sanera oljan vid Flatvarp fortsätter utan avbrott, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerviks kommun och fortsätter:
- Sedan skulle jag vilja rikta ett varmt tack för allt engagemang som väldigt många visat och fortfarande visar i arbetet med att sanera det här utsläppet. Vår egen räddningstjänst och övrig kommunal personal, den frivilliga resursgruppen, närboende i och runt Flatvarp, militären och andra inblandade har verkligen arbetat hårt och smart för att minimera skadorna.
- Jag är mycket tacksam för att så här allvarliga händelser kan tas om hand på ett så bra sätt i vår kommun. Det visar inte bara att vår beredskap är god utan även att vi har många goda krafter i vårt samhälle som kan samverka när det behövs, säger Tomas Kronståhl avslutande.

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Eva Larsson
0490-25 48 21
eva.m.larsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)