Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Strandskydd, kontaktsida

Miljöinspektör

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan stundtals vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Fritidsfiske är i dag en av de vanligaste och mest omtyckta fritidsaktiviteterna i landet. Tack vare det fria handredskapsfisket har också de flesta människor möjlighet att i någon form kunna ägna sig åt fiske.

Det fria fisket med handredskap innebär att alla har rätt att fiska längs kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar.

Trolling (dragrodd) ingår inte i det fria fisket. Inte heller fiske med nät eller andra mängdfångande redskap ingår.

I Västerviks kommuns vatten är det, med undantag för det fria handredskapsfisket längs kusten, inte tillåtet att fiska utan tillstånd.

Fiskebestämmelser

I Kalmar län finns särskilda bestämmelser för hur fisket längs kusten får bedrivas. För Västerviks kommun gäller följande:

Fredade arter, tider och områden

För gädda gäller att max 3 fiskar per fiskare och dygn får behållas. Endast gäddor mellan 40 och 75 cm får behållas.

Mal och ål är fredade året runt.

Lax och öring är fredade i vattendrag som mynnar i Östersjön under perioden 1/10 - 31/12.

Fredade åmynningar

I området utanför vissa åmynningar gäller ett totalt fiskeförbud under perioden 1/10 - 31/12. Fredningsområdet mäts från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Fredade åmynningar

Almviksån 500 m
Gamlebyån 500 m
Loftaån 500 m
Marströmmen 1000 m (räknat från mittpunkten på linjen Sänkets nordliga udde rakt västerut till motsatta stranden)
Verkebäcksån 500 m

Övriga fredade områden

Inom Björkö naturreservat är det fria fisket undantaget. Även inom andra naturreservat och säl- och fågelskyddsområden kan restriktioner finnas.

Fiske får inte bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodling.

Minimimått

FiskartHavSötvattenområde*
Lax 60 cm 50 cm
Gädda 40 cm  
Gös 40 cm  
Piggvar 30 cm  
Rödspätta 21 cm  
Skrubba 21 cm  
Torsk 38 cm  
Öring 50 cm 50 cm

*Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

Förbud att sälja fisk

Från och med den 7 maj 2011 är det enligt ett EU-förbud inte tillåtet att sälja fisk från havet som fångas i samband med fritidsfiske. Förbudet gäller inte sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.

Sidan senast granskad den 14 april 2020
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Strandskydd, kontaktsida

Miljöinspektör

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan stundtals vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun