Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu inleds en rad förbättringsåtgärder i kommunala skogar runt Överum

Naturvård, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2021-09-20

Under våren påbörjades arbeten i för att förbättra både tillgängligheten och långsiktigt skapa hållbara natur- och kulturmiljöer Västerviks kommuns skogar runt Överum. Nu kommer arbetet att fortsättas under slutet av september och resten av hösten.

Vårt mål är att öka skogarnas tillgänglighet för allmänheten och att skogen ska bli både trevligare att vistas i och att titta på, säger Alice Sandberg, skogsförvaltare på BESA Skogskonsult AB som har uppdraget av Västerviks kommun att förvalta kommunens skog. Hon fortsätter:
Det övergripande målet med våra åtgärder är att dels skapa långsiktigt hållbara skogsmiljöer och att vi kan gynna och synliggöra viktiga natur- och kulturvärden.

Arbetena kommer att genomföras både motormanuellt med röj- och motorsåg, men också med skogsmaskiner.
Intresserade är välkomna att kontakta mig för att diskutera de här åtgärderna, säger skogsförvaltare Alice Sandberg, avslutande.

Områden inringade med svart på kartan berörs av arbetena

Naturvård, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun