Upprustning av resecentrum i Överum

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2018-04-13

Från lördag den 14 april och cirka en månad framåt kommer Västerviks kommun tillsammans med Trafikverket att rusta upp resecentrum i Överum.

Den första veckan kommer en ny högre plattform att byggas för att skapa bättre tillgänglighet till tågen. Därefter kommer plattformen att tillgänglighetsanpassas med bland annat ny väntkur samt förbättrad belysning. När tågen ersätts med buss går dessa från en provisorisk hållplats i höjd med vårdcentralen. Arbetena kommer att bedrivas komprimerat vilket gör att det tidvis kommer att vara omfattande trafik med arbetsfordon i anslutning till arbetsplatsen.

För mer information kontakta

Daniel Niklasson
Planarkitekt

Västerviks kommun
Samhällsbyggnadsenheten
daniel.niklasson@vastervik.se
0490- 25 40 63

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)