Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Topp

Nya Bökensved - kommunens största folkhälsosatsning

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Bökensved  är Västerviks största idrottsplats. Här finns bland annat fotbollsplaner, ishall, simhall och rackethall. Området är i behov av upprustning. Därför ska vi modernisera och utveckla området.

Omgörningen av Bökensved är kommunens största folkhälsosatsningen i modern tid. I projektet ligger dels att modernisera och förtäta Bökensved, dels att binda ihop Bökensved med Karstorp och Örbäcken och samutnyttja dessa områden bättre.

En tillbyggd simhall står klar vid årsskiftet 2022/23 och vi planerar bland annat för en ny arena för issporter och evenemang, nya fotbollsplaner på Bökensved och Karstorp, en ny idrottshall, en aktivitetspark och fler möjligheter till spontanidrott. Visionen är en mötesplats där kommunens invånare kan umgås över generationsgränserna. 

I dagsläget finns många idéer om hur området ska utvecklas men planerna är inte helt spikade. Beslut kommer att fattas för varje enskilt projekt. Just nu arbetar vi med att uppgradera  simhallen och beslutsprocesserna för att bygga ut ishallen med en arena, nya fotbollsplaner och en ny aktivitetspark utomhus är i full gång.

Här kan du följa utvecklingen av Bökensved och ta del av de dokument och beslut som finns - både för området som helhet och för varje delprojekt.

Kontakt: Anna Norén, anna.noren@vastervik.se, 0490-25 40 79
Projektstart: 2020
Planerat färdigställande: 2028

Skiss över bad- och lekland i Västerviks simhall

Titta in i simhallsbygget!

2021-11-03

Simhallen på Bökensved har lockat badsugna ända sedan 1970-talet. Genom åren har vatten från bassängen läckt ned i betongen och försvagat byggnaden. Nu tar kommunen ett helhetsgrepp genom att bygga ut...

Sidan senast granskad den 21 oktober 2021
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.