Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

barn som åker skateboard

Skate, klättring och spontanidrott!

Utvecklingen av Bökensved handlar också om att förtäta området. Att göra det till en mötesplats och ett ställe för spontana aktiviteter utomhus. Med stöd av Tjustbygdens Sparbank har kommunen för avsikt att bygga en aktivitetspark för skateboard, klättring och annan spontanidrott.

I överenskommelsen mellan Sparbanken och kommunen ingår också att bygga miniarenor i flera av de andra tätorterna i kommunen.Satsningen på aktivitetspark och miniarenor är en del i att främja spontanidrott och på ett lekfullt sätt skapa intresse och möjlighet till rörelse. Satsningen ligger i linje med kommunens folkhälsoarbete.

Kommunen och Sparbanken är överens om fyra punkter:

  1. Tjustbygdens Sparbank finansierar genom detta samarbete flera miniarenor för spontanidrott i anslutning till skolor i kommunens landsbygdsorter. Kommunen förbinder sig att i dialog med berörda hitta lämpliga placeringar i respektive ort samt stå för anläggande, drift och underhåll.
  2. Tjustbygdens Sparbank delfinansierar även en aktivitetspark på Bökensved. Parken omfattar skate, klättring och spontana aktiviteter. Kommunen förbinder sig att i dialog med berörda ta fram förslag på utformning samt stå för anläggande, drift och underhåll.
  3. Tjustbygdens Sparbank förbinder sig att medfinansiera projekten upp till sammanlagt 10 miljoner kronor.
  4. Västerviks kommun förbinder sig att ansvara för projektens genomförande, återstående finansiering samt stå för framtida drift och underhåll.

Planen är att genomförandet ska ske under perioden 2023/24.

Sidan senast granskad den 25 mars 2022
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.