Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Om Bökensvedsprojektet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

illustration Bökensved

Bökensved har varit västervikarnas idrottsplats sedan början av 1900-talet och här finns många av kommunens stora idrottsanläggningar samlade. Flera av dem är i behov av upprustning och just nu är vi i full gång med att renovera och bygga till simhallen. Invigningen av simhallen planeras till årsskiftet 2022/23. Vi arbetar också för att ishallen ska byggas ut till en arena för issporter och evenemang, för nya fotbollsplaner och för en en aktivitetspark utomhus. 

Ett levande område för idrott, evenemang och fritid 

Bökensved ligger lite som en ö omgärdat av gator istället för av vatten. Men om man zoomar ut så ser man att området ligger väldigt centralt. Stadskärnan ligger bara några minuter bort och helt nära ligger också Västerviks gymnasium och campus liksom friluftsområdet Karstorp/Örbäcken. Om det är lätt att ta sig mellan de här olika platserna så kan vi dra nytta av deras olika karaktär. 

Vi vill att det ska vara enkelt att leka och spela på Bökensved. Därför planerar vi för sådant som utegym, boulebana och aktivitetspark.

Vad händer nu?

Vi arbetar just nu med detaljplanen för Bökensved och räknar med att den kan beslutas under 2022. I en detaljplan tittar man på vad som är möjligt att bygga i fråga om volymer, miljö, lämplighet och medborgare. I arbetet med detaljplanen låter man också närboende och andra intressenter få möjlighet att tycka till.

Som en del i detaljplanearbetet har vi tagit fram ett förslag till Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp/Örbäcken. Utvecklingsprogrammet är ett visionsdokument där vi valt att titta på ett lite större område runt Bökensved. Idrottsplatsens framtid hänger ju som vi nämnt tätt ihop med friluftsområdet Karstorp/Örbäcken och med gymnasie- och campusområdet som gränsar till idrottsplatsen.

Visionen för området är HÅLLBAR STADSUTVECKLING MED IDROTTEN I CENTRUM.

Några viktiga principer som vi har med oss i utvecklingen av området är att Bökensved och Karstorp ska ha plats för både vanliga motionärer och elitidrottare. En annan viktig princip är att området vara en mötesplats för människor från hela staden. 

I Utvecklingsprogrammet kan man också se hur vi tänker kring placering av byggnader, funktioner och kopplingar mellan olika delar av staden.

Bakgrund

Under 2018 beslutade vi att ta ett helhetsgrepp om Bökensveds utveckling. Arbetet har skett i dialog med föreningslivet, näringslivet och andra berörda aktörer och mynnade ut i något som kallas en möjlighetsstudie.

 

Skissbild över Bökensvedsområdet

Möjlighetsförslag C enligt utvecklingsplanen framtagen av Sweco 2018 

Inriktningsbeslutet

I början av 2021 beslutade vi om en inriktning för Bökensved. Beslutet omfattade en tidsplan för ett antal byggprojekt som kan vara aktuella, en uppskattning av hyran för dessa byggnader, ett uppdrag till samhällsbyggnadsenheten att ta fram en ny detaljplan för området och en kommunikationsplan.

Tidsplan 

Tidsplanen beskriver olika delprojekt som ryms inom områdets utveckling. Några delar är ännu ej tidsatta.

Tidsplan
 Delprojekt202020212022202320242025202620272028
Infrastruktur         x        
Huvudarena fotboll         x        
Grundskola           x x x  
Rackethall                  
Spontanidrottsyta               x  
Kultur- och sporthall         x x      
Simhall x x x  x  x        
Utebad                 x
Träningshall                  
Is/multihall     x x x        

OBS! De angivna enheterna är angivna utan konkretisering av innehåll, verksamhet eller utformning. Vi har ingen mer information i dagsläget förutom att varje delprojekt kommer att hanteras separat i särskild ordning.

Kostnadsberäkningar

Utifrån ovan givna plan har vi gjort övergripande beräkningar på vad varje investering kan innebära för kostnader i form av hyresökningar för kommunen. I dagsläget hyr kommunen ytorna av det kommunala bolaget Tjustfastigheter som tagit fram kalkylen på kommunens begäran. Inför varje byggprojekt kan kalkylen komma att ändras beroende på vad vi vill fylla innehållet med och vem som ska bygga och förvalta anläggningarna. Kommunfullmäktige har godkänt kostnader i den här storleksordningen.

Kostnadsberäkningar (kkr)
 202320242025202620272028202920302031
Infrastruktur     2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Huvudarena Fotboll     1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Grundskola           8100 8100 8100 8100
Rackethall                  
Spontanidrottsyta           900 900 900 900
Kultur- och sporthall       2400 2400 2400 2400 2400 2400
Ombyggnad simhall     2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Ny simhall 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100
Utebad             2800 2800 2800
Träningshall                  
Multiarena   4700 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Ackumulerat 8100 12800 28600 31000  31000 40000   42800 42800 42800 
Ökning per år 8100  4700  15800 2400   0  9000  2800  0  0

Preliminära beräkningar. Varje enhet kommer att behandlas och beslutas separat efter hand. Denna beräkning togs fram 2020 inför politiskt genomförandebeslut för hela området.

Sidan senast granskad den 1 november 2021
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.