Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Karta som visar de utredda markområdenas geografiska lägen

Markreserv för verksamheter och industri

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västervik har idag nästan ingen mark att direkt erbjuda den som vill starta en verksamhet eller industri. Bristen på planlagd mark gör att vi riskerar att gå miste om nyetableringar. Vi vill därför skapa en reserv med mark för sådant som produktion, lager och kontor i Västervik.

Det är viktigt att markreserven är flexibel och kan svara mot olika behov – att vi exempelvis kan erbjuda mark med närhet till hamn eller med avskilt läge. Kartan ovanför visar de områden som utvärderats. Den gröna linjen visar hur en södra infart kan komma att dras.

Utredning

Under 2021 har vi tittat närmare på några olika områden som skulle kunna passa som markreserv. Vi har bedömt områdena utifrån deras planmässiga förutsättningar, naturvärden och tillgänglighet. Ur materialet har vi vaskat fram några områden som vi tycker är särskilt intressanta att arbeta vidare med.

Om du vill läsa hela utredningen hittar du den som en länk till höger.

Här nedanför får du en kortare beskrivning av de områden som är aktuella att utveckla och förtäta i dagsläget. I utredningen beskrivs också ett par områden som kan vara aktuella för specifika verksamheter och områden som kan vara aktuella att utveckla i framtiden.

C Mörtvik

Området ligger på bästa läge utmed E22 mellan infarten till Västervik och den planerade södra infarten. Området ägs av en privat markägare och består nästan bara av skogsmark. Området bedöms vara det som är allra bäst lämpat som en långsiktig markreserv. Genom att exploatera det här området kommer Västervik att växa ut mot E22.

D Hörtingerum

Marken ligger utmed E22 och består av kuperad skogsmark och en aktiv bergtäkt. Området bedöms passa bra för verksamheter som har stor påverkan på sin omgivning i form av exempelvis buller eller lukt.

F 3 M (Slip Naxos)

Område ägs av en privat markägare och ligger centralt inne Västervik. Det är detaljplanelagt för industri-ändamål och infrastrukturen är väl utbyggd. Det är ett område som skulle gå relativt snabbt att exploatera för en lämplig verksamhet.

G Sågen

Området ligger inne i Västervik med närhet till hamnen i Lucerna. Området bör kunna exploateras relativt snabbt och passar för verksamheter som kan dra nytta av närheten till hamnen.

K Karstorp

Om Västervik får en södra infart ligger det här området i A-läge. Här finns utrymme för en mindre exploatering. Infrastruktur och detaljplan finns på plats.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.