Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Illustration av Skeppsbrottet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Just nu bygger vi en bred gång- och cykelväg som knyter ihop stråket mellan centrum i Västervik och Barlastudden. Stråket bjuder på magnifik utsikt mot vattnet och staden. Meningen är att det också ska bli en plats där man stannar upp, leker och förundras.

Detta är första etappen av två som genomförs för att knyta ihop stråket från Barlastudden med centrum till Tändsticksområdet - ett sammanhängande gång- och cykelstråk där man kan röra sig fritt utan biltrafik.

Men vi vill inte bara bygga en transportsträcka, vi vill bjuda på en upplevelse också. Stärka stadens intryck genom att bjuda på aktiviteter, historia och vila! Därför presenterar vi stolt; Skeppsbrottet.

Skeppsbrottet berättar kajens historia samtidigt som man kan röra sig i och på föremålen.

Om allt går som det ska är sträckan klar i slutet av juli 2022 - fram till dess kommer det att vara lite stökigt på platsen.

Sidan senast granskad den 22 november 2021
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.