Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Campus Västervik startar forskarmiljö med regional inriktning

2019-09-30

Campus Västervik ska bli samlingsplats för unik forskning i norra Kalmar län. Ett tiotal licentiater ska forska med fokus på landsbygd, välfärdsfrågor, social inkludering och hållbarhet. Syftet med den nya forskarmiljön är att skapa och sprida kunskap om vår region för att möta olika utmaningar som finns här.

Verksamheten är beräknad att starta i januari nästa år. Just nu ligger sex licentiattjänster ute att söka. Licentiaterna kommer att vara anställda på Campus Västervik (Västerviks kommun) men kopplade till forskarutbildningar vid nationella högskolor eller universitet. De geografiska områden som ska ingå i forskningen är kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

–    Det här blir helt nytt för Sverige. Mig veterligen jobbar inga andra kommuner på det här sättet. Vi gör en ordentlig satsning på att tillföra kunskap och kompetens om och för vår region, som vi tidigare inte har haft. Forskningen är inriktad på områden där vi vet att vi har utmaningar, säger Jerry Engström, projektledare för Campus i Småland 2030 och campuschef på Campus Västervik.

Forskarmiljön startar som en del av Campus i Småland 2030, ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Projektet har nyligen utrett hur behoven av kunskap och kompetens ser ut på arbetsmarknaden i de tre kommunerna. Exempel på forskningsområden inom licentiatmiljön blir barn och unga, hållbarhet och vård.

Licentiaterna genomför forskningsprojekt, som en del av en forskarutbildning. Utbildningen innebär två års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng. Studierna leder upp till en licentiatexamen.

Läs mer om licentiattjänsterna

Fakta: CiS2030

Campus i Småland 2030 är ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Målet är att senast 2021 starta eller avtala om att starta:

  • 15 utbildningsprogram
  • 15 fristående kurser
  • 15 yrkeshögskoleutbildningar
  • 15 projekt inom forskning och utveckling

Utbildningar och forskningsprojekt drivs i samverkan mellan campus och universitet/högskolor eller anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Utbudet ska möta den regionala arbetsmarknadens behov. Därför genomför projektet en inventering om behov av kunskap och kompetens inom arbetsmarknadens olika branscher.

Projektet finansieras av Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Hultsfreds kommun, Tjustbygdens sparbank genom Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Region Kalmar län.