Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Läs en kurs i vår!

2016-10-24

Ledarskap, 7,5 hp

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Kursstart: v03, 2017
Kursdagar: Tisdagar
Kurstid: 16,00 – 18,00