Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Senareläggning av starten av maskiningenjörs-utbildning på Campus Västervik

2017-02-24

För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen Maskiningenjör – Industriell produktion 180 hp i Högskolan Västs regi på Campus Västervik senareläggs starten från hösten 2017 till hösten 2018.

- För att kunna ge en utbildning i Västervik som håller samma höga kvalitet som den i Trollhättan behöver vi ytterligare tid. Vi beklagar detta men vi är övertygande om att det ger en långsiktig vinst för alla inblandade, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Beslutet har sin grund i de höga nationella kraven för ingenjörsutbildningar som finns i Sverige som vid Högskolan Väst kompletteras med den nyligen antagna internationella kvalitetsstandarden enligt CDIO (Conceiving, Designing, Implementing and Operating). Standarden omfattar utbildningar vid ett hundratal lärosäten spridda över världen och syftar bland annat till att säkerställa den praktiska kunskapen hos ingenjörer. Vid Högskolan Väst håller den på att implementeras och kommer också att omfatta utbildningen i Västervik.

För att fullt ut kunna kvalitetssäkra utbildningen i Västervik kommer den att genomföras med en egen utbildningsplan. Detta innebär att det blir möjligt att anpassa kursernas innehåll och pedagogiska upplägg för att ge ett gott stöd för studenternas lärande på plats i Västervik, liksom att kunna matcha industrins behov. Kopplingen till företagen i Västervik med omnejd är särskilt viktig eftersom utbildningen kommer att ges enligt Co-op-modellen. Modellen innebär att studenterna varvar sina studier med betalda arbetsperioder på ett industriföretag. Det finns redan ett stort intresse, såväl bland presumtiva studenter som hos näringslivet.

- Även om detta inte är vad vi planerat för inser vi samtidigt vikten av att få till stånd en så bra utbildning som möjligt. Det är både studenter och näringsliv betjänta av, säger Jerry Engström, campuschef, Campus Västervik.

Kontakt
Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, 0733 - 97 50 86
Jerry Engström, campuschef, Campus Västervik, 0490 - 25 41 14