Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer – ämneslärare, 7.5 hp

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

Jobbar du redan med ungdomar eller är nyfiken på att jobba med ungdomar? Den här introduktionskurser vänder sig till dig som vill få mer kunskap om olika kunskapsfilosofiska traditioner, teorier om lärande med mera.

Om kursen

I kursen behandlas olika kunskapsfilosofiska traditioner (idealism, rationalism, pragmatism). Ur ett historiskt och ett samtida perspektiv behandlas frågor om hur kunskap väljs ut för lärande. Olika teorier om lärande (behaviorism, kognitivism, konstruktivism, socialkognitivism) studeras i relation till historiska och samtida undervisningstraditioner. I kursen jämförs och resoneras även kring hur olika ämnestraditioner utvecklar skilda kunskapssyner och syner på lärande. Likaså diskuteras synen på kunskap och lärande i relation till barn, ungdomars och vuxnas lärande och kunskapsutveckling. I kursen diskuteras även förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Arbetssätt

Under kursen kommer du möta personer som både är verksamma i grundskolan och gymnasieskolan, men också de som vill prova på att arbeta i skolan. Alla som läser har ett gemensamt intresse och mycket erfarenhetsutbyte kommer att ske.
I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, grupparbeten men också självständigt arbete.
För dig som upplever att det var länge sedan du studerade finns det stöd i skrivande, studieteknik osv.

Start: höst 2021
Studietakt: 50%
Behörighetskrav: Inga förkunskapskrav utöver
grundläggande behörighet till högskola.
För vem? För dig som finns i verksamheten, men saknar utbildning, 
eller personer som är intresserade av verksamheten.

Sidan senast granskad den 24 augusti 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun