Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

5,3 miljoner till forskning om entreprenörskap på landsbygden

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.00
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.45 - 12.45

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

2022-05-17

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat forskningsprojektet ”Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden” 5,3 miljoner kronor. Projektet ska genomföras i samverkan mellan Jönköping University och Campus Västervik med start den 1 januari nästa år.

I projektet ingår en forskargrupp från Jönköping University. Gruppen består av Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi, Sara Johansson, universitetslektor i nationalekonomin och Karin Hellerstedt, biträdande professor i företagsekonomi.

Forskargruppen ska bland annat undersöka hur teknologiskiften som leder till avsevärda förändringar på arbetsmarknaden påverkar landsbygdernas kompetensbehov och kompetenstillgång. Samt vilka effekter det har på efterfrågan på arbetskraft och hur man kan lösa utmaningar som uppstår. Projektet ska också undersöka förutsättningar att attrahera kompetens, både från den lokala arbetsmarknaden och från en bredare geografisk arbetsmarknad.

Målet är att projektets forskningsresultat ska användas för att utveckla en pilotmodell vid Campus Västervik, som ska stärka kompetenstillgången i småföretag.

– Det här ska bli så himla kul, att få göra det tillsammans med Campus Västervik. Vi kommer att lära av varandra. Det här forskningsprojektet är ett tydligt exempel på samverkansforskning där kunskap från forskning kan omsättas om implementeras i företag med Campus Västervik som möjliggörare, säger Lina Bjerke.

Michaela Ericsson, forskningssamordnare på Campus Västervik, ser många fördelar med att vara en del av projektet:

– Det kommer att svara upp på många av de behov och utmaningar som företagen i Västerviks kommun står inför, så som kompetensförsörjningsfrågor och kompetensutveckling, säger Michaela Ericsson.

Årets forskningsanslag från Familjen Kamprads stiftelse går till entreprenörskapsforskning för en levande landsbygd. Stiftelsen stödjer projekt som är av hög vetenskaplig kvalitet och som kännetecknas av att resultat på ett tydligt sätt kommer ”de många människorna till del”.

Läs mer om projektet ”Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden”

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.00
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.45 - 12.45

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun