Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Charlotte Löthmans forskning ger ny kunskap om integration av nyanlända

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.00
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.45 - 12.45

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

2022-05-16

En ny licentiatavhandling, av forskaren Charlotte Löthman, tillför kunskap om integration av nyanlända som tidigare har saknats. Forskningen har bedrivits på Campus Västervik, genom Linköpings universitet, och haft fokus på verksamheter på landsbygden som arbetar med nyanlända.

– Min studie erbjuder ett nytt perspektiv jämfört med tidigare studier, som har genomförts i stora städer som är präglade av språklig och kulturell mångfald sedan länge, säger Charlotte Löthman. Resultatet skiljer sig på vissa punkter från tidigare studier, vilket kan ha med landsbygdens särskilda förhållanden att göra.

Hennes studie har genomförts i förskolor på landsbygden med lite eller ingen erfarenhet av att ta emot nyanlända barn. Därför har hon kunnat följa pedagogers berättelser om de första stegen mot integration och inkludering.

Avgörande med ”dialogiskt förhållningssätt”

Resultaten visar vikten av att verksamheter som har kontakt med nyanlända barn och vuxna utgår från ett så kallat dialogiskt förhållningssätt.

– Det betyder att vi behöver sätta oss in i den nyanlända personens perspektiv, erfarenheter och bakgrund. Gör vi inte det på ett organiserat sätt är risken att majoritetens sätt att vara och tänka överskuggar den nyanländas perspektiv eller leder till att den nyanländas behov missbedöms.

På grund av att studien har fokuserat på yrkesverksammas sociala och kulturella föreställningar, ser Charlotte Löthman att resultaten går att använda inom många olika typer av verksamheter och institutioner som möter nyanlända.

Licentiatseminarium den 1 juni

Charlotte Löthman är anställd på Campus Västervik sedan 2019, för att bedriva sin forskning upp till licentiatnivå (ungefär en halv doktorand). Avhandlingen är samtidigt en del av hennes forskarutbildning inom pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Det sista som återstår innan hon får sin examen är att Charlotte Löthman ska försvara sin avhandling ”Från monolog till dialog: Integration av nyanlända familjer i landsbygdsförskolor” på ett licentiatseminarium den 1 juni.

Men arbetet tar inte slut där. Hon kommer att fortsätta forskarutbildningen till doktorsnivå. Under resterande två år ska studien inriktas på att genom deltagande observation följa nyanlända familjers första steg in i det svenska utbildningsväsendet.

Läs avhandlingen ”Från monolog till dialog: Integration av nyanlända familjer i landsbygdsförskolor”

Ta del av Charlotte Löthmans licentiatseminarium den 1 juni:

Tid: Klockan 13.00–15.00
Plats: På Campus Norrköping (Linköpings universitet), K1, Kåkenhus, eller direktsändning via Zoom

Läs om Campus Västerviks arbete med forskning och utveckling

Kontakt

Charlotte Löthman, Campus Västervik FoU
Doktorand i Pedagogiskt arbete, Linköpings universitet
E-post: charlotte.lothman@vastervik.se

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.00
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.45 - 12.45

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun