Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Företag, företagare, anställd, starta eget

För arbetsgivare

Din verksamhet kan på flera sätt ha nytta av Campus Västervik. Vi är i ständig dialog med såväl offentlig som privat sektor. Den lokala arbetsmarknadens nuvarande och framtida kompetensbehov ligger till grund för vårt utbud av eftergymnasiala program och kurser.

Här utbildar sig inte bara dina framtida medarbetare, vi erbjuder också kurser och seminarier så att nuvarande medarbetare kan vidareutbilda sig. Flera av våra studenter kan du möta på arbetsplatsen redan innan de är färdigutbildade. Genom praktik och verksamhetsförlagd utbildning får ni ett ovärderligt tillfälle att tidigt skapa kontakt med varandra.

Campus Västervik driver ett antal forskningsprojekt i samverkan med högskolor/universitet och fristående forskare. Forskningen belyser lokala frågor och syftar till att förse både människor och verksamheter med kunskap.

Kurser för tillverkningsindustrin

VSM – Värdeflödesanalys

Produktionsledning – Produktionslogistik

Industrins digitalisering - teknologihantering

Kurser inom produktionsutveckling

Underhåll för produktionsprestanda, 5 hp

Agil produktionsutveckling, 5 hp

Automation - möjligheter och utmaningar, 5 hp

Utbildning inom restaurangbranschen

Food & Beverage Management

Sidan senast granskad den 13 september 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström