Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

VSM - Värdeflödesanalys

Har företaget behov av att öka sin effektivitet och minska sina organisatoriska verksamhetsförluster relaterat till sin produktion och informationshantering? I denna kurs utbildas man inom metodiken värdeflödesanalys som i sin tur ligger till grund för att genomföra Kaizen-aktiviteter.

VSM är ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet, samt identifierar de icke-värdeökande aktiviteterna och förluster som finns i organisationen. VSM-analys är en metod för att analysera det aktuella läget och utforma ett framtida tillstånd för den serie av händelser som en produkt eller tjänst genomgår från början fram till kunden med avsikten att minska förluster jämfört med den aktuella situationen inom företaget. Kursens mål är att ge deltagarna de praktiska färdigheterna att använda värdeflödesanalys i verksamheten.

Kursinnehåll

  • Kundvärde och nyckelelement och metoder för värdeflödesanalys
  • Uppbyggnanden av en värdeflödeskarta
  • Definition och analys av nuvarande tillstånd genom en värdekarta som beskriver material och informationsflöden
  • De tre stegen för att utveckla en idealisk framtida lägeskarta
  • Hur man skapar en Kaizen-förbättringsplan

Start och slut: vecka 5 - 10
Studietakt: 4 heldagar, en dag i veckan
Form: livesända webbföreläsningar
Behörighetskrav: Validering av yrkeserfarenhet

Om behörighet och validering

På denna kurs tillämpas validering av arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det sker en bedömning av din kompetens utifrån både formella meriter (betyg, examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att kunna valideras, bifogar du din meritförteckning under fliken "Meriter" på antagning.se när du gör din anmälan. Meritförteckningen ska innehålla:

  • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
  • Utbildningar
  • Språk
  • Påskrift av din närmaste chef

Öppen för sen anmälan

Ansök till kursen via antagning.se

Sidan senast granskad den 28 oktober 2020
Innehållsansvarig: Beatrice Ström