Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Bild utanför forskningsmiljön på Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Den forsknings- och utvecklingsmiljö som finns på Campus Västervik arbetar med att öka kunskapen om, och intresset för forskning och innovation i landsbygdskommunen Västervik, som ligger långt från universitet och högskola.

Vi arbetar för att företag och offentlig verksamhet i Västerviks kommun ska vara socialt hållbara, attraktiva arbetsgivare och utvecklas efter de behov som finns i vårt samhälle, med omvärlden som närmaste granne. Vi är samhälleliga innovatörer som arbetar över olika samhällssektorer. Vi bidrar till nyskapande lösningar för individer, verksamheter och det lokala samhället.

Campus Västervik FoU är en lokal kunskapsplattform och en tvärvetenskaplig kunskapsnod inom sociala och tekniska utmaningar. Vi arbetar både reaktivt och proaktivt, vilket betyder att vi:

  • Löser företag och verksamheters behov på ett effektivt sätt genom att hitta nya former för samverkan och relationer
  • Identifierar kunskapsluckor och områden där det finns tydliga behov av innovations- och utvecklingsinsatser

Licentiandmiljön på Campus Västervik

Campus Västervik har förverkligat en vision om att utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön med en licentiandmiljö.

Licentiandmiljön Välfärd, social innovation och hållbarhet på landsbygden har som mål att producera forskning med hög relevans för hållbarhet på landsbygden. Genom miljön kommer vi att utbilda egen kompetens (licentianderna) men också attrahera nationell kompetens inom området.

Campus Västervik har en vetenskaplig ledare på plats, Emma Sorbring, vars roll är bland annat att skapa och upprätthålla den akademiska miljö som licentianderna arbetar inom.

Licentiandmiljön har blivit möjlig tack vare utvecklingsprojektet Campus i Småland 2030, som Campus Västervik, Campus Hultsfred och Campus Vimmerby samverkar inom. Projektet har fört en dialog om nutida och framtida kunskaps- och kompetensbehov med olika aktörer i regionen.

Sidan senast granskad den 18 november 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Håll koll på vad som händer i Campus Västerviks kalender

Kalender för Campus Västervik

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun