Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Seminarieserie: Barn och ungas rättigheter och perspektiv

Bild på en tjej och en kille som håller varandra i handen och går utomhus på ett öppet fält

Arbetar du med barn och unga, eller fattar du beslut som berör barn och unga? Under 2021 erbjuder Campus Västervik dig en unik möjlighet att fördjupa dig i bland annat forskning och lagstiftning kring barns rättigheter och perspektiv – helt gratis. Nu är anmälan öppen.

Genom en digital seminarieserie i sex delar får du som deltar bland annat en fördjupad förståelse av hur barnkonventionen påverkar arbetet med barns rättigheter samt vilken forskning som bedrivs lokalt och kan vara en hjälp för din verksamhet. Medverkande är bland andra forskaren Jonathan Josefsson och licentiander som forskar vid Campus Västervik. Första seminariet sker den 18 mars. Du kan delta i hela serien eller utvalda seminarier.

Bra att veta:

 • Seminarierna är gratis men du behöver anmäla dig
 • Seminariedelar 1–5 är digitala och direktsänds via plattformen Zoom
 • Seminariedel 6 är planerad att äga rum på plats på Campus Västervik
 • För att kunna delta digitalt behöver du en dator med kamera och mikrofon, eller surfplatta eller smartphone med ljudutgång, samt anslutning till internet.
 • Vi erbjuder dig teknisk support under seminarierna
 • Dagen innan varje seminarietillfälle kommer du få en länk skickad till din e-postadress som du uppger i anmälan. Via länken ansluter du till seminariet
 • Efter du deltagit på seminariet kommer vi skicka en länk till dig för att signera ditt deltagande.Seminarieserien en del av ett ESF-projekt. I ett ESF ska alla deltagare intyga sin medverkan. Vi är i behov av dessa uppgifter från dig för att kunna skicka ut närvarorapporter, som du sedan kan signera med bank-id. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras klicka på länken.

  Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas personuppgifter i samband med ärenden om stöd

Seminarier under våren 2021

Del 1 – Barns rättigheter efter barnkonventionen blivit svensk lag: utmaningar och vägar framåt

Datum: Torsdag 18 mars (detta seminarium är nu stängt för anmälan)
Tid: kl. 13.15–14.45

Om seminariet:

Forskare Jonathan Josefsson, bitr. universitetslektor vid Linköpings universitet, sätter barnrättsarbete i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Han beskriver hur forskningen kan vara behjälplig i förståelsen av, och arbete med, barns rättigheter.

Upplägg:

 • Sammanslagning av Barnkonventionen och svensk barnrättspolitik, bakgrund – hur hamnade vi här?
 • Vilka utmaningar möter vi i dag?
 • Vilken aktuell forskning bedrivs och hur den kan hjälpa oss förstå och arbete med barns rättigheter?
 • Vilka är begreppen kring barns rättigheter? Mer än juridik!
 • Seminariet avslutas med tid för frågor och diskussion. Moderator är Klara Björkum, koordinator på Campus Västervik.

Del 2 – Organisering av stöd och hjälp till barn och unga

Datum: Torsdag 22 April (detta seminarium är nu stängt för anmälan) 
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Att föra barns talan och att lyssna på barn. När vi pratar om barns delaktighet och inflytande, behöver barnen vara med då? Seminariet behandlar vikten av att vuxna för barns talan. Hur kan man tänka på olika sätt kring att prata för barn och att få barns rätt hörd. Hur kan man representera deras röster?

Medverkande: Licentiand Emma Ottosson

Del 3 – Att lyssna på barn – ett interkulturellt perspektiv

Datum: Torsdag 20 Maj (detta seminarium är nu stängt för anmälan) 
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

”Vi förstod inte att dom inte förstod”. Att lyssna på barn bortom sina egna sociokulturella referensramar. Teoretiska perspektiv med exempel från aktuell studie om landsbygdsförskolans möte med migrerade barn och föräldrar. Vad behöver man vara uppmärksam på hos sig själv när man ska lyssna på barn som är nya i Sverige?

Medverkande: Licentiand Charlotte Löthman

Seminarier under hösten 2021

Del 4 – Arbete med ungas inflytande – tjänstemän och politikers perspektiv

Datum: Torsdag 9 september
Tid: 13.15 – 14.15

Om seminariet:

Seminariet belyser forum för barns och ungas inflytande i samhället och lyfter fram tvetydiga syften att arbeta med barn och ungas inflytande, såväl som hur föreställningar om ålder kan förstås i det gemensamma arbetet. 

Medverkande: Licentiand Lisa Hedman

Del 5 – Vad kommer jag att jobba med i framtiden? Och var? – Ett projekt om hur våra ungdomar orienterar sig mot framtida yrkesliv

Datum: Seminariet är framflyttat och inget nytt datum är ännu satt. Du kan ändå anmäla dig till seminariet via anmälningsformuläret. När du anmält dig till Del 5 återkopplar vi till dig med nytt datum och tid.

Om seminariet:

Mer information om seminariet kommer längre fram.

Medverkande: Licentiand Christoffer Hornborg

Del 6 – Avslutningsseminarium

Datum: Torsdag 21 oktober
Plats: Campus Västervik lokal
Tid: 13.15 – 14.45

Om seminariet

Vi samlas tillsammans på Campus Västervik och för diskussioner om hur aktuella frågor i seminarieserien kan bidra till framtida samarbeten och utvecklingsarbete. Hur är dessa frågor relevanta utifrån våra verksamheter och vårt arbete? Alla som deltagit i något av seminarietillfällena innan är välkomna att delta och tänka ihop. Klara Björkum välkomnar och modererar.

Sidan senast granskad den 24 augusti 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Anmälan till seminarieserien Barn och ungas rättigheter och perspektiv

Jag vill delta på följande seminarier:


När du du skickar det här formuläret kommer Västerviks kommun att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 0490-25 40 00.