Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Frågor om studier och grundläggande behörighet

1. Kan jag sitta hemma och plugga eller måste jag vara på plats?

Programutbildningarna är på plats på Campus Västervik, så i princip ja. Det förekommer även att det ingår i utbildningsplanen att vissa uppgifter behöver genomföras på högskolan/universitetet. Hemarbeten och grupparbeten förekommer under olika moment i utbildningen, då det är upp till studenten var hen utför sina studier. Föreläsningar och seminarier sker på plats med sändning från högskolan/universitetet.

2.Vad är grundläggande behörighet?

Det är olika behörigheter som krävs för olika utbildningar men i botten krävs den grundläggande behörigheten för högskolestudier. Det betyder att en har något av detta:

 1. Gymnasieexamen
 2. Slutbetyg
 3. Avgångsbetyg med minst 2 åk eng samt delat betyg i sv =litteraturkunskap/svenska språket
 4. Intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola
 5. Vissa kurser + arbetslivserfarenhet = Reell kompetens, kan ge grundläggande behörighet.

3. Vad menas med särskild behörighet?

Det är kurser som är viktiga att ha, förutom den grundläggande behörigheten, för att kunna följa med i undervisningen. Här är några exempel på vad som krävs för att söka till utbildningarna på Campus Västervik

 • Programmet för socialpsykiatrisk vård, endast grundläggande behörighet.
 • Sjuksköterskeprogrammet: Grundläggande behörighet, måste även ha: Ma2a,b eller c, Na2, (kurser från omvårdnadsprogrammet kan ersätt Na2), Sh1 eller Ma B, Na B, Sh A
 • Maskiningenjörsprogrammet: Grundläggande behörighet, måste även ha: Ma3c, Fy2, Ke1, eller Ma 4, Fy B, Ke A
 • Förskollärarprogrammet, måste även ha: Naturkunskap 1b/ (1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/ (1a1 och 1a2) eller Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A

4. Kommer utbildningen att starta?

Den startar om tillräckligt antal behöriga sökande finns, till antalet studieplatser. Högskolan avgör. Anges om den inte startar med INSTÄLLD på antagning.se i ”mina sidor – mina anmälningar”

5. Hur många dagar per vecka ska jag vara på plats?

Det varierar från utbildning till utbildning men räkna med 3 – 4 dagar i veckan, inräknat grupparbeten och föreläsningar. Schema går att se i Timeedit.se för varje lärosäte och program.

6. Finns det studentskåp?

Det finns studentskåp som du själv får köpa ett hänglås till. Fråga i receptionen.

7. Kan man skriva tentor på Campus Västervik?

Ja, du kan skriva alla dina tentor här. Faktiskt även om du läser ett program någon annanstans, än på något av ”våra ” universitet/högskola.

8. Hur går föreläsningarna till?

Tekniken som används vid föreläsningarna är olika, t.ex. Videokonferens, som går genom Västerviksbryggan. Zoom, teams eller något annat system, används också av högskolan. Klassen sitter tillsammans i en sal med en mikrofon i taket, som tar upp ljud i normal samtalston. Läraren befinner sig på högskolan/universitetet och håller föreläsningen till alla studieorter samtidigt.

9. Finns lärarna på plats?

Lärarna befinner sig på högskolan/universitetet den mesta tiden, där de sänder sina föreläsningar till Campus Västervik, samtidigt som de har studenter framför sig, på högskolan. Yrkeshögskoleutbildningarna med Västervik som studieort, är på Campus Västervik och sänder ibland till närort, som Hultsfred eller Vimmerby.

10. Har ni distansutbildningar?

Nej, utbildningarna är i de allra flesta fall på plats på Campus Västervik. Undantag finns, som t.ex. Maskiningenjörsprogrammet. Det är uppbyggt från Högskolan Väst som en flexibel/nätbaserad utbildning. På Campus Västervik finns erbjudande om en bra studiemiljö och chans till att träffa andra studenter på programmet. Vissa yrkeshögskoleutbildningar fungerar också så. Det är vad vi kommit överens om med utbildningsanordnarna som gäller.

11. Kan man plugga och arbeta samtidigt?

Eftersom det oftast är heltidsstudier, d.v.s. att studierna bygger på 40-timmars-vecka, rekommenderas inte arbete samtidigt. Det är egentligen upp till studenten att avgöra om tid och ork finns.

12. Är det samma lärare på Campus som på högskolan?

Ja, eftersom det är samma utbildning för studenterna i Västervik, som exempelvis på Linköpings universitet, Högskolan Väst i Trollhättan eller Linnéuniversitetet i Kalmar.

13. När ska jag söka?

För högskoleutbildningar används sidan www.antagning.se och där är ansökningsperioderna för grundutbildningarna till hösten 15 mars fram till den 15 april. För vårterminen gäller 15 september fram till den 15 oktober. Eller om den 15 infaller på en helg, blir sista ansökningsdag nästkommande måndag.

14. Kan jag komplettera mina betyg?

Ja, det finns en sista kompletteringsdag omkring den 20 juni för höstterminen, omkring den 1 december för vårterminen, för grundutbildningarna.

15. Vilka behörigheter måste jag ha?

För högskola: Grundläggande behörighet + ev. särskilda behörigheter som anges i programmets information på antagning.se och på högskolans/universitetets hemsida

16. Behöver man resa?

Några eller någon gång under de tre åren studenterna går på Campus Västervik, förekommer resor till lärosätet, annars inte. Kan man arbeta?

17. Ska man vara på plats? Hur mycket?

Det varierar från utbildning till utbildning men räkna med 3 – 4 dagar i veckan, inräknat grupparbeten och föreläsningar. Det går att ta fram schema i Timeedit.se för varje lärosäte och program. Brukar vara klart vid terminsstart.

18. Får man studiemedel?

Ja, alla våra utbildningar är studiemedelsberättigade

19. Finns det jobb efteråt?

De utbildningar som nu ges på Campus Västervik är anpassade till arbetsmarknaden och efterfrågade av arbetsgivare i regionen, så om utbildningen går bra och studenten själv trivs med det arbete hen valt att utbilda sig till, finns det möjlighet till arbete.

20. Vem frågar jag om:

 • Kurslitteratur?
  På Campus Västervik kan servicegruppen hjälpa till att ta fram listor på kurslitteraturen. Vid receptionen finns ett bokskåp, där studenter lämnar böcker till försäljning. Adjunkterna på Campus Västervik, för Sjuksköterskeprogrammet och Socialpedagogiska programmet kan också svara på frågor om litteraturen.

  På högskolan finns det alltid en kursansvarig för varje kurs på programmet. Litteraturlistor finns på programmets hemsida eller högskolans studentsidor.

 • Schema?
  För studenterna på Campus Västervik TimeEdit finns schema utlagt på hemsidan. Där kan studenterna välja att se schema för klassen, händelser för dagen och tentamenschema. Det går också bra att ta fram schema i Timeedit.se för varje lärosäte och program. Brukar vara klart vid terminsstart. På Campus Västervik kan man fråga om schema för sitt program i servicecenter, eller adjunkterna. När studenterna börjat på programmet tecknar de ett inloggningskonto för att kunna se den programspecifika informationen, där även schema för programmet ingår.

 • Vad är ”Lärplattform”?
  En lärplattform är kommunikationsverktyg som högskolan valt att använda sig avför kontakt mellan lärare och student. Varje klass har sitt digitala klassrum, som det krävs inloggning för att komma in i. Där sker kommunikationen med lärare och andra studenter på programmet/kursen. Där lämnar studenterna också in skriftliga uppgifter och rapporter.

 • Boendefrågor?
  För studenter i Västervik, finns det boende genom det kommunala Bostadsbolaget. bobutiken.bostadsbolaget@vastervik.se, telefon: 0490-257250
  Det går också bra att fråga i servicecenter efter förteckning över privatpersoner som lämnat uppgiften att de hyr ut till studenter. Det finns även ett fastighetsregister med alla hyresvärdar i Västerviks kommun som finn på vastervik.com.

 • Hur gör jag om jag behöver särskilda anpassningar? 
  Det är viktigt att student med anpassningsbehov meddelar högskolan/universitetet så snart som möjligt efter antagningsbeskedet, så det finns tid för förberedelse. För studenter som har någon form av funktionsvariationer, finns det alltid en samordnare på alla högskolor/universitet. Samordnaren pratar med studenten, för att komma fram till vad studenten behöver för att kunna fullfölja utbildningen, på bästa sätt. Obs! För att få anpassning krävs ett intyg av läkare, psykolog el. motsvarande. Exempel på anpassning kan vara: anteckningshjälp, enskilt rum vid tentamensskrivning, använda dator vid tentamen, inspelad litteratur, uppläsning av frågor vid tentamen. En viss ersättning kan utgå till den som tar anteckningar under föreläsningar och delar med sig av dem till studenten som har rätt till anpassning.

  På Campus Västervik kan student med behov av anpassning, ta kontakt med studie- och karriärvägledaren i servicecenter, tentamensansvarig eller adjunkter för respektive utbildning. Vi tar sedan kontakt med den person som har ansvaret för anpassningar.

 • Finns det studievägledning?
  På Campus Västervik finns tillgång till studievägledning genom en studie- och karriärvägledare, anställd på Campus Västervik. För varje utbildning finns också en studievägledare på plats på högskolan/universitetet.

 • Kan jag få hjälp med att skriva akademiskt?
  På Campus Västerviks hemsida, under rubrik ”Studera på Campus” finns förklaringar om olika akademiska begrepp, även beskrivning av och länkar till mallar med olika typer av referenssystem. Det går också hjälp att få av adjunkter på plats eller personal i servicecenter. På lärosätet finns tillgång till bibliotekspersonal eller personal som har hand om studentfrågor. På hemsidorna för programmen ligger också utlagt vilka system som används för referenshantering.

 • Var hittar jag personer som kan hjälpa mig med olika saker under utbildningen på Campus Västervik?
  På Campus Västervik är det främst personal i servicegruppen som kan svara på allmänna frågor om utbildning, teknik, tentamen. Här på Campus finns även personer som är kontaktpersoner och s.k. utbildningskoordinatorer, speciellt för de olika utbildningarna. Enklast är att vända sig till receptionen och fråga efter kontaktpersonerna för de olika utbildningarna:
  Receptionen öppen: 
  • Måndag – Torsdag 07:30 – 16:30,
  • Fredag 07:30 – 15:00. 
  • Telefon: 0490–254090. 
  • E-post: campus@vastervik.se
  • Besöksadress: Östersjövägen 8, Västervik
Sidan senast granskad den 13 mars 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström