Förbjudet att elda i Västerviks kommun - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förbjudet att elda i Västerviks kommun

2018-08-16
FÖRBUDET UPPHÄVT 16 AUGUSTI 2018
Ett utökat eldningsförbud som omfattar grillning har gällt i Västerviks kommun fram till idag, 30/7. Från och med idag är det förbjudet att elda utomhus men tillåtet att grilla. Den som bryter mot förbudet att elda kan dömas till böter.

Du får använda grillar, trangiakök och liknande utomhus om det sker på ett säkert sätt. Eftersom det finns risker med att grilla utomhus vill räddningstjänsten informera om att:

- Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjudet. Därför måste alla vara väldigt försiktiga.
-Engångsgrillar innebär större risker för brand än vanliga grillar. Om en engångsgrill ändå används måste man vara extra försiktig.

När du grillar behöver du tänka på att:
- Grilla på obrännbart underlag, som till exempel asfalt, grus eller stenplattor.
- Hålla ordentligt avstånd till brännbart material.
- Hålla ordentligt avstånd mellan grillen och marken.
- Ha släckutrustning tillgänglig.
- Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt.

Cigarettfimpar som slängs är en stor brandrisk. Därför är det mycket viktigt att fimpar släcks ordentligt och inte kastas i naturen.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare.