Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planprogram för Tändstickan m.fl. - samråd

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Planärende

Samråd

Plan

Planprogram

Syfte

Det övergripande syftet med programmet är att förmedla en helhetsbild av möjlig utveckling och därmed få goda förutsättningar för en optimal markanvändning. Inom programområdet blir det även viktigt att befästa strukturer som idag fungerar och i vissa fall kan utvecklas. Programmet ska utgöra en grund med inriktning för kommande detaljplaner och bygglov i ett långsiktigt perspektiv.

Område

Programområdet är beläget på södra delen av Norrlandet i anslutning till centrala Västervik. Programområdet innefattar Tändstickan, Notholmen, Kulbacken, Lögarebergen, samt strandremsan längs Grantorpsviken.

Planförfarande

Samrådet sker enligt utökat förfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplan

Planprogrammet är förenligt med intentionerna i översiktsplanen.

Strandskydd

Planprogrammets genomförande förutsätter att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 06 april 2020 till 31 augusti 2020

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se.

Eftersom planprogrammet endast är vägledande och inte en juridiskt bindande handling som antas i politisk instans, kan planprogrammet inte överklagas.

Kontaktperson

Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84, eller Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 3 april 2020
Innehållsansvarig: Malin Davidsson