Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillkännagivande kommunfullmäktige 26 september 2022

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum

2022-09-15

Datum då kungörelsen sätts upp

2022-09-15

Datum då kungörelsen tas ned

2022-09-27

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunstyrelsens förvaltning

Sekreterare

Johan Hägglund

Kungörelse

Kallelse, handlingar och information om mötet

Kommunfullmäktige 26 september 2022

Datum då kungörelsen sätts upp

0001-01-01

Datum då kungörelsen tas ned

0001-01-01

Sidan senast granskad den 15 september 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson