Detaljplan för Böljerum 3:8 m.m. - samråd

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Planärende

Samråd

Plan

Detaljplan

Område

Planområdet är beläget i Verkebäcks samhälle, vid Verkebäcksviken, något öster om väg E22.

Överensstämmelse med översiktsplan

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande.

Strandskydd

Kommunen avser upphäva strandskyddet inom planområdet.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 16 april 2018 till 08 maj 2018

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Planhandlingar

Böljerum 3:8

Kontaktperson

Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84

Sidan senast granskad den 13 april 2018
Innehållsansvarig: