Kungörelse kommunfullmäktige 2018-04-23, reviderad 2018-04-16

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum

2018-04-16

Datum då kungörelsen sätts upp

2018-04-16

Datum då kungörelsen tas ned

2018-05-08

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Sekreterare

Johan Hägglund

Sidan senast granskad den 16 april 2018
Innehållsansvarig: