Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Medborgarundersökningar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun genomför ofta enkätundersökningar bland kommunens invånare. Den största undersökningen heter Medborgarundersökningen och den görs ungefär vartannat år i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). I den enkäten mäts invånarnas attityder med frågor om bland annat trygghet, miljö och service.

Nästa gång som SCB och kommunen skickar ut Medborgarundersökningen är hösten 2019. 1200 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 och 84 får enkäten i brevlådan. Vi på kommunen är mycket tacksamma om du som fått enkäten tar dig tiden att fylla i och skicka tillbaka den. Enkäten är anonym. Varje inskickat svar är viktigt. Svaren ligger till grund för en rapport som senare används i kommunens beslutsfattande. Får enkäten hög svarsfrekvens ökar rapportens värde.

Vill du läsa rapporter från enkäter från tidigare år? Länkarna till dokumenten finns här intill. Mer info om enkäten hos SCB i relaterade länkar.

Medborgarundersökning 2016 (pdf 2,8 MB).

Medborgarundersökning 2014 (pdf 680 kB).

Medborgarundersökning 2011 (pdf 866 kB).

Medborgarundersökning 2009 (pdf 1,6 MB).

Medborgarundersökning 2007 (pdf 1,8 MB).

Medborgarundersökning 2006 (pdf 5,6 MB).

Sidan senast granskad den 17 maj 2019
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.