Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för frågor kring kartor och mätuppdrag

Västerviks kommun
593 80 Västervik
Besöksadress: Fabriksgatan 21

Kontaktpersoner

Lotten Gustafsson,
GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 71 46, 
lotten.gustafsson@vastervik.se

Erik Persson,
Kart- och GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 41 57, 
erik.persson@vastervik.se

Markus Fridell,
GIS- och mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 26, 
markus.k.fridell@vastervik.se

Stefan Karlén,
Mätningsingenjör, Västerviks kommun,
0490-25 70 28, 
stefan.karlen@vastervik.se

Torbjörn Karlsson, 
Mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 29
torbjorn.a.karlsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här hittar du en samling av Västerviks kommuns kartor på webben. 

Vi har även samlat uppgifterna i kartorna i en gemensam karta som heter Kommunkartan.

Klickar du på objektens symbol i kartan finner du en länk till mer information.

Följ denna länk för att öppna kommunkartan 

Utsnitt av karta över Västervik

Allmänna toaletter och soptunnor

På våra badplatser och i våra naturområden så finns det dass, toaletter och soptunnor som du som besökare kan använda. Kartan visar var dessa finns.  Hittar du fel i kartan så rapportera gär...

Bygga, bo och miljö

Trasig brygga

Badplatser

I Västerviks kommun finns en rad fina badplatser. Ett trettiotal av dem är kommunala. Av dessa är det ungefär en tredjedel som ligger vid havsbandet. De övriga ligger en bit in i skyddande vikar elle...

Uppleva och göra

Räddningstjänst

På Räddningstjänsten Västervik har vi visionen att Västervik ska vara den säkraste och tryggaste kommunen att bo och verka i. Här ska alla kunna känna sig säkra och trygga, oavsett tid...

Omsorg, stöd och hjälp

Båtbottentvätt

Nu behöver du inte längre måla din båt med giftiga båtbottenfärger. En "drive-in" båtbottentvätt är sedan 2020 på plats i Slottsholmen Marina (före detta Västerviks Gästhamn).   V...

Trafik och infrastruktur

Cykelvägar

Trafik och infrastruktur

Kartbild över Västerviks kommun

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft

Bygga, bo och miljö

Fiskeförbud

Bygga, bo och miljö

Papper med fingerfärg

Förskolor

Utbildning och förskola

Ellen Keyskolan i Västervik

Grundskolor

Utbildning och förskola

Händer som håller i studentmössa

Gymnasieskolor

Utbildning och förskola

Kartvy över Västerviks kommun

Gällande detaljplaner

Bygga, bo och miljö

Person som paddlar kajak i solnedgången

Kajak

Utbildning och förskola, Omsorg, stöd och hjälp, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Kanot som ligger på klippa vid sjö

Kanot

Utbildning och förskola, Omsorg, stöd och hjälp, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Latrintömning för fritidsbåtar

Genom att tömma båtlatrinen i en latrintömningsstation hjälper du till att minska övergödningen och minskar risken för spridning av hälsofarliga bakterier. Sedan den 1 a...

Trafik och infrastruktur

Lediga tomter

Söker du en tomt för att bygga hus på? Vi har många fina tomter i trevliga och natursköna områden. Gå gärna in och titta på de olika områdena för att se vad som kan passa just dig. Klicka på kartmark...

Bygga, bo och miljö

Lekplatser

Leksugen? Då har du kommit rätt! Det finns flera lekplatser i Västerviks kommun. Dessa varierar från större lekplatser till några mindre - alla med varierat utbud. Västervik Miljö & Energi a...

Uppleva och göra

Skylt med ritad cykel och texten cykelspåret

Motionscykling

Uppleva och göra

Joggingskor

Motionsspår

Uppleva och göra

Kartbild som visar bilder från nu och då

Nu och då

Klicka på bilden för att öppna karttjänsten Nu och då

Bygga, bo och miljö

Parkeringsplatser, allmänna

Här hittar du en karta över de flesta allmänna parkeringsplatserna. I Västervik finns gratis parkering med P-skiva längs vissa gator i centrum och avgiftsbelagd parkering på större parkeringsanläggnin...

Trafik och infrastruktur

Pågående planarbete

I kommunen pågår arbete med ett stort antal detaljplaner. Det kan gälla en ny detaljplan över ett område eller att en befintlig plan byts ut mot en ny. Det kan även vara att b...

Bygga, bo och miljö

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Risker med rado...

Bygga, bo och miljö

Skolkarta

Karta som visar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Klicka på skolorna i kartan för mer information.  Förskola     Grundskola     Gymnas...

Utbildning och förskola

Strandskydd

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området kr...

Bygga, bo och miljö

Tillgänglighetsinventering flerbostadshus

Bygga, bo och miljö

Trafikregler och säkerhet

Generella trafikregler, som gäller för de allra flesta trafikanterna finns på Transportstyrelsens webbsida. Västerviks kommun ansvarar för de lokala reglerna. Lokala trafikföreskrifter Lokala trafikf...

Trafik och infrastruktur

Händer som knyter gymnastiksko

Utegym

Utbildning och förskola, Omsorg, stöd och hjälp, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Vägvisare på vandringsled

Vandringsleder

Uppleva och göra

Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför finns det olika platser för återvinning i kommunen. Återvinningscentraler har begränsade öppettider och är bemannade. Återvinningsstationer är t...

Bygga, bo och miljö

Äldreboendekartan

Karta som visar äldreboenden i Västerviks kommun. Klicka på markeringarna i kartan för att få mer information.

Omsorg, stöd och hjälp

Sidan senast granskad den 14 mars 2022
Innehållsansvarig: Lotten Gustafsson

Filtreringsalternativ

Kontakt för frågor kring kartor och mätuppdrag

Västerviks kommun
593 80 Västervik
Besöksadress: Fabriksgatan 21

Kontaktpersoner

Lotten Gustafsson,
GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 71 46, 
lotten.gustafsson@vastervik.se

Erik Persson,
Kart- och GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 41 57, 
erik.persson@vastervik.se

Markus Fridell,
GIS- och mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 26, 
markus.k.fridell@vastervik.se

Stefan Karlén,
Mätningsingenjör, Västerviks kommun,
0490-25 70 28, 
stefan.karlen@vastervik.se

Torbjörn Karlsson, 
Mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 29
torbjorn.a.karlsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.