Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för frågor kring kartor och mätuppdrag

Västerviks kommun
593 80 Västervik
Besöksadress: Fabriksgatan 21

Kontaktpersoner

Lotten Gustafsson,
GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 71 46, 
lotten.gustafsson@vastervik.se

Erik Persson,
Kart- och GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 41 57, 
erik.persson@vastervik.se

Markus Fridell,
GIS- och mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 26, 
markus.k.fridell@vastervik.se

Stefan Karlén,
Mätningsingenjör, Västerviks kommun,
0490-25 70 28, 
stefan.karlen@vastervik.se

Torbjörn Karlsson, 
Mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 29
torbjorn.a.karlsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här hittar du en samling av Västerviks kommuns kartor på webben. 

Vi har även samlat uppgifterna i kartorna i en gemensam karta som heter Kommunkartan.

Klickar du på objektens symbol i kartan finner du en länk till mer information.

Följ denna länk för att öppna kommunkartan 

Utsnitt av karta över Västervik

Allmänna toaletter och soptunnor

På våra badplatser och i våra naturområden så finns det dass, toaletter och soptunnor som du som besökare kan använda. Kartan visar var dessa finns.  Hittar du fel i kartan så rapportera gär...

Bygga, bo och miljö

Trasig brygga

Badplatser

I Västerviks kommun finns en rad fina badplatser. Ett trettiotal av dem är kommunala. Av dessa är det ungefär en tredjedel som ligger vid havsbandet. De övriga ligger en bit in i skyddande vikar elle...

Uppleva och göra

Räddningstjänst

Räddningstjänst arbetar med att rädda och skydda människor, egendom eller miljö vid bränder och andra olyckor. Vi finns i Västervik, Loftahammar, Överum, Gamleby, Ankarsrum och Hjorted. Det gör att v...

Omsorg, stöd och hjälp

Båtbottentvätt

Sedan den 14 augusti är båtbottentvätten i Västervik äntligen igång. Kontakta gästhamnen för att boka tid. Genom att borsta båtens botten i kommunens borsttvätt ett par, tre gånger under säsongen mins...

Trafik och infrastruktur

Cykelleder

Karta som visar cykelleder i kommunen  Sverigeleden    Cykelspåret    Kustlinjen    Anslutningsled

Uppleva och göra

Person som cyklar med Västervik i bakgrunden

Cykling och cykelvägar

I Västerviks kommun vill vi att fler ska gå eller cykla. Vi arbetar hela tiden med förbättra och göra det enklare och säkrare för dig som cyklist. Det finns många fördelar med att ta cykeln istället f...

Trafik och infrastruktur

Kartbild över Västerviks kommun

Detaljplaner som nyligen vunnit laga kraft

Bygga, bo och miljö

Fiskeförbud

Bygga, bo och miljö

Papper med fingerfärg

Förskolor

Utbildning och förskola

Ellen Keyskolan i Västervik

Grundskolor

Utbildning och förskola

Händer som håller i studentmössa

Gymnasieskolor

Utbildning och förskola

Kartvy över Västerviks kommun

Gällande detaljplaner

Bygga, bo och miljö

Trafikregler och säkerhet

Generella trafikregler, som gäller för de allra flesta trafikanterna finns på Transportstyrelsens webbsida. Västerviks kommun ansvarar för de lokala reglerna. Lokala trafikföreskrifter Lokala trafikf...

Trafik och infrastruktur

Räddningstjänstens larm

Klicka på kartmarkeringarna för att få mer information. De markeringar som är nedtonade i färgen visar larm som är äldre än en vecka. Brand  Trafik, flyg, järnväg Drunkning, båt&n...

Omsorg, stöd och hjälp

Latrintömning för fritidsbåtar

Genom att tömma båtlatrinen i en latrintömningsstation hjälper du till att minska övergödningen och minskar risken för spridning av hälsofarliga bakterier. Sedan den 1 a...

Trafik och infrastruktur

Lediga tomter

Söker du en tomt för att bygga hus på? Vi har många fina tomter i trevliga och natursköna områden. Gå gärna in och titta på de olika områdena för att se vad som kan passa just dig. Klicka på kartmark...

Bygga, bo och miljö

Lekplatser

Det finns 40 stycken lekplatser i Västerviks kommun. Västervik Miljö & Energi ansvarar för att alla ska uppfylla kraven på en säker lekplats. Kartan visar lekplatser i Västerviks kommun. På k...

Uppleva och göra

Kartbild som visar bilder från nu och då

Nu och då

Klicka på bilden för att öppna karttjänsten Nu och då

Bygga, bo och miljö

Parkeringsplatser, allmänna

Här hittar du en karta över de flesta allmänna parkeringsplatserna. I Västervik finns gratis parkering och avgiftsbelagd parkering. Från och med måndag 18 september 2017 inleds ett försök där det...

Trafik och infrastruktur

Pågående planarbete

I kommunen pågår arbete med ett stort antal detaljplaner. Det kan gälla en ny detaljplan över ett område eller att en befintlig plan byts ut mot en ny. Det kan även vara att b...

Bygga, bo och miljö

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Risker med rado...

Bygga, bo och miljö

Skärmklipp från appen Våra utvecklingsprojekt

Våra utvecklingsprojekt

Här hittar du kartapplikationen för Västerviks kommuns samhällsbyggnadsprojekt. Webbapplikationen Våra utvecklingsprojekt

Bygga, bo och miljö

Skolkarta

Karta som visar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Klicka på skolorna i kartan för mer information.  Förskola     Grundskola     Gymnas...

Utbildning och förskola

Strandskydd

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs kusten och i skärgården. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området kr...

Bygga, bo och miljö

Karttjänst tillgänglighetsinventering flerbostadshus

Bygga, bo och miljö

Vägvisare på vandringsled

Vandringsleder

Uppleva och göra

Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Det finns olika platser för återvinning i kommunen. Vi skiljer mellan återvinningscentraler och återvinningsstationer. Centralerna har begränsade öppettider och är bemannade. Stationerna är obemannade...

Bygga, bo och miljö

Äldreboendekartan

Karta som visar äldreboenden i Västerviks kommun. Klicka på markeringarna i kartan för att få mer information.

Omsorg, stöd och hjälp

Sidan senast granskad den 13 december 2019
Innehållsansvarig: Lotten Gustafsson

Filtreringsalternativ

Kontakt för frågor kring kartor och mätuppdrag

Västerviks kommun
593 80 Västervik
Besöksadress: Fabriksgatan 21

Kontaktpersoner

Lotten Gustafsson,
GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 71 46, 
lotten.gustafsson@vastervik.se

Erik Persson,
Kart- och GIS-ingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 41 57, 
erik.persson@vastervik.se

Markus Fridell,
GIS- och mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 26, 
markus.k.fridell@vastervik.se

Stefan Karlén,
Mätningsingenjör, Västerviks kommun,
0490-25 70 28, 
stefan.karlen@vastervik.se

Torbjörn Karlsson, 
Mätningsingenjör, Västerviks kommun, 
0490-25 70 29
torbjorn.a.karlsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.