Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Demokratiberedningen arbetar med att stödja dialog med medborgare i kommunen på olika sätt.

I den här gruppen ingår en ledamot och en ersättare från varje parti som sitter i fullmäktige.

Beredningens uppgifter är:

  • att vidareutveckla medborgardialog i olika former.
  • att vara remissinstans för utredningar och förslag inom beredningens arbetsområde.
  • att följa demokratiutvecklingen i kommunen inklusive utvecklingen ave-demokratin och tillgängliggörandet via ökad digitalisering.
  • att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, vitalisera debatten i fullmäktige och få fler aktiva ledamöter.
  • att vara politisk referensgrupp för utvärdering och fortsatt utveckling av integrationsstrategin och dess handlingsplan.

Gruppen sammanträder ungefär en gång per månad.

Ordförande är Sverker Thorén (L) och vice ordförande Saad Benatallah (S).

Pågående arbete

Demokratiberedningen arbetar för närvarande bland annat med:

  • beredningsprocessen för ungdomsmotioner och coacha elever som ska vara med på ungdomsdebatten i kommunfullmäktige.

Under 2020 kommer demokratiberedningen särskilt arbeta med att:

  • Stödja medborgare som lämnar fråga till ”Allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktige.
  • Förbereda medborgarna på orterna där fullmäktige ska ha utlokaliserat möte, det vill säga möte på annan ort än Västervik, väcka intresse på orten och därigenom locka flera åskådare.

En liten film om att påverka politiken

Kommunen hämtar inspiration utifrån för framtida medborgardialog

2014-01-14

Under tisdagen hade Västerviks kommuns ledande politiker och tjänstemän besök av Lena Langlet, som arbetar med frågor om medborgardialog och demokrati på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm. U...

Sidan senast granskad den 14 februari 2020
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun