Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Demokratiutveckling och motionsskrivardag på gymnasiet

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2021-10-13

Demokrati, engagemang och möjligheter att påverka stod i centrum på den årliga motionsskrivardagen på Västerviks gymnasium 4 oktober. Elever som läser samhällskunskap 1a och 1b medverkande och fick bland annat svara på frågor om engagemang och beslutsfattande, för att senare skriva egna förslag som kan gå vidare hela vägen till kommunfullmäktige.

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef, inledde dagen och hälsade elever, lärare och politiker varmt välkomna. Det var ett speciellt tillfälle, nypremiär för att samla eleverna i aulan efter att pandemirestriktionerna släppt. 13 klasser och över 250 elever samlades för att höra om skolans demokratiuppdrag och hur viktigt det är att kunna göra sin röst hörd, att demokrati och engagemang aldrig kan tas för given.

foto på Jörgen Jonsson

Politiker på plats

Förtroendevalda från Västerviks kommun fanns med och stöttade eleverna under dagen. Politikerna fick presentera upplägget kring ungdomsfullmäktige och gav tips på hur man kan skriva motioner, med bakgrund, motiv och presentation av förslag. Helt utan partipolitik, vilket Sverker Thorén, kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande, var tydlig med att föra fram när han talade för eleverna under indelningen i aulan.

Sverker Thorén peppade eleverna att ta tillfället i akt och skriva fram förslag som Västerviks kommun får ta del av och som kan komma upp på den politiska agendan. Det är betydelsefullt för kommunen få vetskap om vad som engagerar ungdomar och det är också en unik möjlighet för eleverna att få vara med i kommunfullmäktige och tala för sin motion och debattera med ledamöterna i fullmäktige.

foto på Sverker Thorén (L)

Engagemang och nå fram till rätt beslutsinstans

Lotti Jilsmo var inbjuden talare och pratade om vikten av att engagera sig och vända sig till rätt beslutsinstans med sina förslag. 

bild på Lotti Jilsmo

Under föreläsningen presenterades förslag från medborgare som har blivit verklighet i vår kommun. Lotti Jilsmo är idag verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Tidigare har hon arbetat som landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun och mött kommuninvånare under medborgardialoger. Hon inspirerar eleverna att inte ge upp, ibland tar det tid att få igenom en idé:
Samla dina kompisar som kan sluta upp kring förslaget, var ett av budskapen.
Ta också reda på vem det är som fattar beslutet, är det kommunen, regionen eller kanske till och med på nationell nivå.

bild på Lotti Jilsmo

Förslag om trafik och miljöer

Benjamin Strandberg, EK21C, är en av eleverna som skriver motioner. Han föreslår att hastigheten ska sänkas till 30 km/h i bostadsområden:
Jag bor i Gamleby och har sett trafiken öka på Hagagatan, som en smal gata med flera korsningar och svängar som ger dålig sikt. Nu när det byggs om i Gamleby är det också tung trafik som leds in på gatan, säger Benjamin Strandberg.
Det är inte bara Hagagatan som jag tänker på, det är viktigt att kommunen kollar upp och utvärderar hastigheten i bostadsområden för ökad säkerhet.

bild på Benjamin Strandberg

Det är inte första gången som han lämnar förslag till kommunen:
För sex år sedan lämnade jag in ett medborgarförslag om en ny lekpark i Gamleby. Jag var då tio år och fick presentera förslaget för politiker, berättar Benjamin.

Förslaget beslutades av kommunstyrelsen. En ny lekpark har nyligen invigts i Gamleby, och det kan mycket väl vara Benjamin och andra som har engagerat sig i frågan som har medverkat till att lyfta lekparken i kommunens budget. I beslutet från 2016 nämns att kommunen arbetar med att ta fram en lekplatsstrategi som kan resultera i en ny lekpark.

Eleverna har fram till den 29 oktober att slutskriva sina motioner och lämna in dem till kommunkansliet. Kreativiteten är stor hos eleverna och många lämnar redan under motionsskrivardagen in sin motion eller skriver flera. Det finns ingen maxgräns för antal motioner.

Två elever som snabbt kom i gång med motionsskrivandet var Cornelia Rooth och Nellie Sjölander:
Vi kände oss bra förberedda, vår lärare har gått igenom upplägget på en SO-lektion. Vi skriver om att separera gång- och cykelvägar för att det ska bli enklare att komma fram och öka trafiksäkerheten, säger motionsskrivarna.

bild på Cornelia Rooth och Nellie Sjölander

Cornelia och Nellie går också i EK21C. Under motionsskrivardagen har deras klasskamrater skrivit förslag om att bland annat satsa mer pengar på skolmaten, flera busshållplatser i Piperskärr, större elevskåp och bättre belysning i stadsparken. I december vet vi vilka motioner som har nominerats och röstats fram att bli en av de åtta som går vidare till ungdomsfullmäktige i april 2022.

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun