Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn- och utbildningsnämnden

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för både förskola och utbildning i Västerviks kommun. Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. De har åtta sammanträden per år.

Under barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott. Den här gruppen består av fem ledamöter och fem ersättare.

Nämndens presidium består av en ordförande och en förste vice och andre vice ordförande.

Ordförande: Marcus Fridlund (S)

1:e vice ordförande: Annette Torstensson (C)

2:e vice ordförande: Andreas Billtorp (M)

Nämndsekreterare: Birgitta Aldebert

Barn- och utbildningschef: Magnus Bengtsson

Verksamhetschef för förskola: Christine Andersson

Grundskolechef: Ewa Myhrén

Gymnasiechef: Jörgen Jonsson

Dataskyddsombud: Birgitta Aldebert

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vår vision:

"Lust att lära - rätt att lyckas"

I Västerviks kommun ska alla barn och elever ha en bra arbets- och lärandemiljö.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:

  • förskola.
  • förskoleklass.
  • fritidshem.
  • grundskola.
  • gymnasieskola.
  • vuxenutbildning. 

Verksamheten omfattar cirka 7500 barn, ungdomar och vuxenstuderande. Barn- och utbildningsförvaltningen har cirka 1400 anställda.

Organisationen består av:

  • Central förvaltning.
  • Fyra skolområden.
  • Gymnasieskola.
  • Vuxenutbildning.
Sidan senast granskad den 28 juni 2022
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun