Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta Miljö- och byggnadsnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lunnargatan 1

Postadress: Västerviks kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 593 80 Västervik 

Telefon: 0490-25 40 00 (kommunens växel)

Fax: 0490 -25 48 16

E-post: mbn@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontorets kundtjänst

Byggadministration: Telefon: 0490 -25 48 01, 0490-25 48 04, 0490-25 48 20

Miljöexpedition: Telefon 0490- 25 48 18

Kontaktpersoner

Ordförande Ulf Jonsson (S)
Telefon: 070/652 53 43

E-post: ulf.jonsson.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Akko Karlsson (MP)
Telefon: 070/525 72 23

E-post: akko.karlsson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Marie Stenmark (M)

E-post: marie.stenmark.pol@vastervik.se

Sekreterare: Angelika Idberg
Telefon: 0490-25 48 20

E-post: angelika.idberg@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som har ansvar för tillstånd och tillsyn för bygg-, miljö- och alkoholärenden i vår kommun. Nämnden ger också information och råd inom de områden som den har ansvar för. 

Exempel på områden där miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för tillstånd och tillsyn är:

 • Byggnationer.
 • Brandfarliga och explosiva varor.
 • Naturvård.
 • Miljöskydd.
 • Hälsoskydd.
 • Livsmedel.
 • Alkohol.

Miljö- och byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Miljö- och byggnadsnämnden har möte en gång i månaden, förutom i juli månad. Då har nämnden ett presidiemöte istället.

Presidium

Ordförande: Ulf Jonsson (S)
1:e vice ordförande: Akko Karlsson (MP)
2:e vice ordförande: Marie Stenmark (M)

Nämndsekreterare: Angelika Idberg
Miljö- och byggnadschef: Carolina Stalebrant

Miljö- och byggnadskontoret - nämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning är miljö- och byggnadskontoret. På kontoret arbetar handläggare, inspektörer och administratörer inom de områden som nämnden har ansvar för. Kontaktuppgifter till miljö- och byggnadskontoret är samma som för nämnden.

Bygg

 • Bygglov, marklov och rivningslov.
 • Anmälan av ej bygglovpliktig åtgärd, t.ex. installation av braskamin, vatten och avlopp.
 • Obligatorisk ventilationskontroll – OVK.
 • Hissar och vissa andra motordrivna anordningar.
 • Enkelt avhjälpta hinder.
 • Brandfarliga varor och explosiva varor.

Miljö

 • Strandskydd, naturvård och miljöövervakning.
 • Miljö – hälsoskydd, vatten och avlopp.
 • Miljöskydd – miljöfarliga verksamheter, kemikalier och jordbruk.
 • Livsmedel, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

Alkohol

 • Serveringstillstånd.
Sidan senast granskad den 19 september 2022
Innehållsansvarig: Angelika Idberg

Kontakta Miljö- och byggnadsnämnden

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Lunnargatan 1

Postadress: Västerviks kommun, miljö- och byggnadsnämnden, 593 80 Västervik 

Telefon: 0490-25 40 00 (kommunens växel)

Fax: 0490 -25 48 16

E-post: mbn@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontorets kundtjänst

Byggadministration: Telefon: 0490 -25 48 01, 0490-25 48 04, 0490-25 48 20

Miljöexpedition: Telefon 0490- 25 48 18

Kontaktpersoner

Ordförande Ulf Jonsson (S)
Telefon: 070/652 53 43

E-post: ulf.jonsson.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Akko Karlsson (MP)
Telefon: 070/525 72 23

E-post: akko.karlsson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Marie Stenmark (M)

E-post: marie.stenmark.pol@vastervik.se

Sekreterare: Angelika Idberg
Telefon: 0490-25 48 20

E-post: angelika.idberg@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun