Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Angelica Katsanidou (S)
Telefon: 0490-25 52 96
E-post: angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Peter Johansson (M)
Telefon: 070-246 45 03
E-post: peter.johansson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har sammanträde nio gånger per år.

Under nämnden finns ett socialt utskott. Det består av fem ledamöter och två ersättare som träffas 24 gånger per år.

Nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande.

Nämnden fattar politiska beslut som rör frågor om: 

  • Individ- och familjeomsorg, utom frågor om försörjningsstöd.
  • Äldreomsorg.
  • Kommunal hälso- och sjukvård.
  • Omsorg och stöd till vissa personer med funktionsnedsättning.

Presidium

Ordförande: Angelica Katsanidou (S)
1:e vice ordförande: Ingela Svensson (C)
2:e vice ordförande: Peter Johansson (M)

Nämndsekreterare: Jenny André
Socialchef: Jörgen Olsson

Sidan senast granskad den 3 december 2018
Innehållsansvarig: Jenny André

Kontakta Socialnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21
Postadress: Socialnämnden i Västerviks kommun, Box 22, 593 21 Västervik
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Angelica Katsanidou (S)
Telefon: 0490-25 52 96
E-post: angelica.katsanidou.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Ingela Svensson (C)
Telefon: 0493-211 57
E-post: ingela.svensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Peter Johansson (M)
Telefon: 070-246 45 03
E-post: peter.johansson.pol@vastervik.se

Sekreterare Jenny André
Telefon: 0490-25 52 92
E-post: jenny.andre@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)