Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Revisionsrapporter

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande
073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Lennart Petersson (S), vice ordförande
070-241 04 022
lennart.petersson.pol@vastervik.se

Anders Helderud (M)
anders.helderud.pol@vastervik.se

Sven Öberg (C)
070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)
070-670 95 53
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här kommer revisorernas rapporter att publiceras i den takt de överlämnats för politisk behandling.

Granskning av ärendeberedningsprocessen, november 2019 (pdf 495 kB)

Granskning av effektiviseringsarbetet, oktober 2019 (pdf 330 kB)

Granskning av styrning och kontroll av TjustFastigheters bestånd, oktober 2019 (pdf 340 kB)

Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag, oktober 2019 (pdf 146 kB)

Uppföljning av 2017 års granskningar, juni 2019 (pdf 409 kB)

Granskning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn, juni 2019 (pdf 824 kB)

Granskning av allmänna handlingar och arkiv i Smålandshamnar AB, december 2018 (pdf 579 kB)

Granskning av hjälpmedelsnämnden i Kalmar län, november 2018 (pdf 313 kB)

Uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar, 2018 (pdf 328 kB)

Granskning av interbanken, Västerviks kommun, december 2018 (pdf 220 kB)

Granskning avseende långsiktig ekonomisk planering, december 2018 (pdf 768 kB)

Granskning av ledarskapet i klassrummet, Västerviks kommun, december 2018 (pdf 426 kB)

Förstudie om Västerviks kommuns styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare, oktober 2018 (pdf 39 kB)

Förstudie om likställighetsprincipen i Västerviks kommun, oktober 2018 (pdf 55 kB)

Granskning av intern kontroll kopplad till mutor och oegentligheter, Västerviks kommun, juni 2018 (pdf 305 kB)

Granskning av inköp och upphandling inom Västerviks kommunkoncern, augusti 2018 (pdf 172 kB)

Granskning av kommunens arbete med riktade stadsbidrag, maj 2018 (pdf 275 kB)

Granskning av målstyrning, mars 2018 (pdf 265 kB)

Sidan senast granskad den 17 december 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande
073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Lennart Petersson (S), vice ordförande
070-241 04 022
lennart.petersson.pol@vastervik.se

Anders Helderud (M)
anders.helderud.pol@vastervik.se

Sven Öberg (C)
070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)
070-670 95 53
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun