Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Revisionsrapporter

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Lennart Petersson (S), vice ordförande

070-241 04 022
lennart.petersson.pol@vastervik.se

Anders Helderud (M)

 

Sven Öberg (C)

070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)

070-670 95 53
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här kommer revisorernas rapporter att publiceras i den takt de överlämnats för politisk behandling.

Uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar, 2018 (pdf 328 kB)

Granskning av interbanken, Västerviks kommun, december 2018 (pdf 220 kB)

Granskning avseende långsiktig ekonomisk planering, 3 december 2018 (pdf 768 kB)

Granskning av ledarskapet i klassrummet, Västerviks kommun, december 2018 (pdf 426 kB)

Förstudie om Västerviks kommuns styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare, oktober 2018 (pdf 39 kB)

Förstudie om likställighetsprincipen i Västerviks kommun, oktober 2018 (pdf 55 kB)

Granskning av intern kontroll kopplad till mutor och oegentligheter, Västerviks kommun, juni 2018 (pdf 305 kB)

Granskning av inköp och upphandling inom Västerviks kommunkoncern, augusti 2018 (pdf 172 kB)

Granskning av kommunens arbete med riktade stadsbidrag, maj 2018 (pdf 275 kB)

Granskning av målstyrning, mars 2018 (pdf 265 kB)

Uppföljande granskning av IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun, december 2017 (pdf 472 kB)

Förstudie Västervik Framåt AB, december 2017 (pdf 115 kB)

Granskning av intern kontroll vid utbetalningar av löner, november 2017 (pdf 139 kB)

Granskning av intern kontroll vid fakturering till kund, november 2017 (pdf 73 kB)

Granskning av verkställighet av fattade beslut, november 2017 (pdf 317 kB)

Granskning, förstudie av styrning med riktlinjer och policydokument i Västerviks kommun, november 2017 (pdf 177 kB)

Granskning av bisysslor, oktober 2017 (pdf 83 kB)

Granskning av flyktingverksamheten, mars 2017 (pdf 174 kB)

Granskning av IT-verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun, februari 2017 (pdf 502 kB)

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadsenhet, januari 2017 (pdf 208 kB)

Granskning av Västervik Resort AB, maj 2016 (pdf 26 kB)

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, maj 2016 (pdf 233 kB)

Granskning av Västerviks kommuns och de kommunala bolagens följsamheten mot reglementet för intern kontroll, februari 2016 (pdf 530 kB)

Granskning av Socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll, februari 2016 (pdf 840 kB)

Granskning av VA-verksamheten vid Västervik Miljö och Energi AB, januari 2016 (pdf 773 kB)

Granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll, november 2015 (pdf 423 kB)

Granskning av Västerviks Bostads AB:s tillgång till lägenhet i Stockholm m.m., juni 2015 (pdf 245 Kb)

Granskning av enheten för kommunservice inom kommunstyrelsens förvaltning, juni 2015 (pdf 269 kB)

Sidan senast granskad den 18 februari 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Revisorsgruppen

Britt-Louise Åberg Källmark (M), ordförande

073-733 84 57
britt-louise.a.kallmark.pol@vastervik.se

Lennart Petersson (S), vice ordförande

070-241 04 022
lennart.petersson.pol@vastervik.se

Anders Helderud (M)

 

Sven Öberg (C)

070-528 28 73
sven.oberg.pol@vastervik.se

Ivar Svensson (L)

070-670 95 53
ivar.svensson.pol@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun