Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avgifter och taxor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ibland måste vi ta ut taxor och avgifter för att kunna finansiera vissa typer av verksamheter eller aktiviteter. 

Varje år finansieras helt eller delar av:

  • förskolor,
  • kulturskolor, 
  • äldreboende och 
  • sportplatser.

De finansieras med ett par hundra miljoner kronor med hjälp av taxor och avgifter.

Avgifter betalas även vid bland annat miljö- och livsmedelskontroller eller inom bygglovsärenden. 
Nedan hittar du kommunens taxor och avgifter.

Utbildning och förskola

Barnomsorgstaxa (pdf 54,1 kB)

Omsorg, stöd och hjälp

Taxor och avgifter för vård och omsorg 2018 (pdf, 275 kB)

Uppleva och göra

Kultur- och fritidsnämndens taxor (pdf, 185 kB)

Bygga, bo och miljö

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf, 739 kB) Gäller ärenden som inkommer under 2018

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf, 293 kB) Gäller ärenden som inkom före 2:a maj 2011.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf, 376 kB) Gäller ärenden som inkom from 2:a maj 2011.

Renhållningstaxa 2016 (pdf, 301 kB)

VA-taxa (pdf, 163 kB)

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf, 129 kB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (pdf, 8 kB)

Taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (pdf, 102 kB)

Sotningstaxa (pdf, 14 kB)

Taxa för brandskyddskontroll (pdf, 13 kB)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun (pdf, 1,01 MB)

Taxa samt plankostnadsprincip för Planavgift (pdf, 108 kB)

- Bilaga 6 (pdf, 26 kB)

Taxor Räddningstjänsten 2016 (pdf, 249 kB)

Trafik och infrastruktur

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark (pdf, 171 kB)

Sidan senast granskad den 1 februari 2018
Innehållsansvarig: Mattias Andersson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)