Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 20 juni 2022

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 20 juni 2022 klockan 10.00 på Arenan, Västervik Resort.

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 15 juni 2022.

Läs mer om allmänhetens frågestund på:
www.vastervik.se/fragestund

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Revisorerna har ordet
 7. Integrationsstrategi 2023-2027 för Västerviks kommun – antagande
 8. Investering i ny ackumulatortank vid Stegeholmsverket
 9. Taxa för kommunalt avfall från och med 1 juli 2022
 10. Bildande av Tändsticksbergets naturreservat, Västerviks kommun, Kalmar län
 11. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 2022 - tillägg i miljö- och byggnadsnämndens reglemente
 12. Reglemente för kommunstyrelsen - ändringar 2022
 13. Delårsrapport för Västerviks kommun april 2022
 14. Budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025 för Västerviks kommun
Sidan senast granskad den 22 juni 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun