Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn- och utbildningsnämndens handlingar 2019

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

-Här finns kallelse till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. För att kunna ta ett beslut, använder sig ledamöterna av olika handlingar som underlag. Efter mötet skrivs ett protokoll med de fattade besluten. 

Barn- och utbildningsnämnden övergick från pappershandlingar till digitala handlingar från och med barn- och utbildningsnämndens sammanträde maj 2018. Handlingar och protokoll kommer att publiceras här. Protokollet från mötet justeras och godkänns av ordförande, samt en ledamot. 

Handlingar och protokoll är i formatet pdf och öppnas i nytt fönster.

År 2019

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-11-27

Kallelse och handlingar till extra sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-11-06

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-09-10

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-05-28

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-03-06

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-02-05

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15 

Kallelse och handlingar till sammanträden 2018

Sidan senast granskad den 15 januari 2020
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun