Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn- och utbildningsnämndens handlingar

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här finns kallelse till barn- och utbildningsnämndens sammanträde. För att kunna ta ett beslut, använder sig ledamöterna av olika handlingar som underlag. Efter mötet skrivs ett protokoll med de fattade besluten. 

Barn- och utbildningsnämnden övergick från pappershandlingar till digitala handlingar från och med barn- och utbildningsnämndens sammanträde maj 2018. Protokollet från mötet justeras och godkänns av ordförande, samt en ledamot. 

Handlingar och protokoll är i formatet pdf och öppnas i nytt fönster.

År 2018

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2018-12-11

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-04

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2018-11-28

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-11-13

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2018-10-09

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-25

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2018-09-04

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-21.

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2018-05-29

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-15.

Kallelse och handlingar till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2018-04-24.

Sidan senast granskad den 9 maj 2019
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun