Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Barn- och utbildningsnämndens kallelse och handlingar 20190306

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här finns kallelse och handlingar till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-03-06. 

Handlingarna öppnas i nytt fönster i formatet pdf. 

Kallelse och ärendelista till sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2019-03-06 (pdf 280 kB)

Handlingar

Ärende 3  - Månadsrapport januari 2019 (pdf 247 kB)

Ärende 4 - Tjänsteskrivelse - Uppdaterad verksamhetsplan utifrån budget 2019 (pdf 142 kB)

Ärende 4 - Uppdaterad verksamhetsplan utifrån budget 2019 (pdf 533 kB)

Ärende 5 - Verksamhetsberättelse 2018 (pdf 370 kB)

Ärende 6 - Tjänsteskrivelse - Rapport normer och värden  (pdf 160 kB)

Ärende 6 - Rapport -  normer och värden (pdf 826 kB)

Ärende 7 - Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år (pdf 228 kB)

Ärende 7 - Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16 - 20 år (pdf 330kB)

Ärende 8 - Ungdomsmotioner 2019 - Större skåp (pdf 170 kB)

Ärende 9 - Ungdomsmotioner 2019 - Att känna sig trygg i skolan (pdf 182 kB)

Ärende 10 - Yttrande -  motion om elevhälsogaranti (pdf 162 kB)

Ärende 10 - Motion om elevhälsogaranti (pdf 94 kB)

Ärende 11 - Yttrande - Motion om god läsförståelse och pulsträning (pdf 235 kB)

Ärende 11 - Bilaga - Motion om god läsförståelse och pulsträning (pdf 211 kB)

Ärende 11 - Motion om god läsförståelse och pulsträning (pdf 355 kB)

Ärende 12 - Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport - Ledarskap i klassrummet (pdf 173 kB)

Ärende 12 - Svar - Revisionsrapport - Ledarskap i klassrummet (pdf 209 kB)

Ärende 13 - Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring Ellen Keyskolan (pdf 161 kB)

Ärende 14 - Tjänsteskrivelse - Lokalförsörjningsplan för förskolor och grundskolor i Västerviks kommun (pdf 168 kB)

Ärende 14 - Lokalförsörjningsplan för förskolor och grundskolor i Västerviks kommun (pdf 1 MB)

Ärende 15 - Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för kontaktpolitikerbesök i förskola och skola (pdf 156 kB)

Ärende 15 - Riktlinjer för kontaktpolitikerbesök i förskola och skola (pdf 221 kB)

Sidan senast granskad den 28 februari 2019
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Kontaktpersoner

Ordförande Marcus Fridlund (S)
Telefon: 0490-25 42 19

E-post: marcus.fridlund.pol@vastervik.se

Förste vice ordförande Annette Torstensson (C)
Telefon: 0493-240 50

E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

Andre vice ordförande Elin Landerdahl (M)
Telefon: 0768-76 23 52

E-post: elin.landerdahl.pol@vastervik.se

Nämndsekreterare Birgitta Aldebert
Telefon: 0490-25 42 17 

E-post: birgitta.aldebert@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun